Eläinlääketieteen erilliset opinnot

Henkilö, jolla ei ole Helsingin yliopistossa tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa erillisiä opintoja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Mikäli olet kiinnostunut hakemisesta, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa. Eläinlääketieteen erillisten opintojen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2024 hakuajat ovat 2.-16.4.2024 sekä 1.-15.10.2024.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa.

Erillisten opintojen suoritusoikeus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa voidaan myöntää

  • aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen 
  • muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen
  • ammattipätevyyden lisäämiseen 

Erillisten opintojen suoritusoikeus ei oikeuta suorittamaan Helsingin yliopistossa tutkintoa. Suoritusoikeuden saaneella ei myöskään ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on.

Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään eläinlääketieteen koulutusohjelmien kokonaisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin. Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty, ja se myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tiedekunnan dekaani myöntää erillisten opintojen suoritusoikeuden. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan perustelut, opetukseen liittyvät resurssit sekä haettujen opintojen edellyttämät esitieto- ja taitovaatimukset.

Suoritusoikeutta ei myönnetä, jos haettavia opintoja vastaavat opinnot voi suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa tai hakijan kotioppilaitoksessa. Suoritusoikeutta ei myönnetä täydennyskoulutuksena tarjottaviin opintoihin.

 

Eläinlääketieteen koulutusohjelmien pääasiallinen opetuskieli on suomi. Osa opetuksesta voi olla myös ruotsiksi tai englanniksi. Hakijalla tulee olla riittävä kielitaito.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa suoritusoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella (linkki sivun alalaidassa). Vuoden 2024 hakuajat ovat 2.-16.4.2024 sekä 1.-15.10.2024. Huom! Hakulomake on avoinna vain hakuaikana.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat: 

  • Aiemmin suoritetun tutkinnon täydentäminen ja ammattipätevyyden lisääminen, liite: kopio tutkintotodistuksesta liitteineen. 
  • Muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttäminen, liite: kopio opintosuoritusotteesta.

Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista ei tarvitse toimittaa liitteitä. Tarkemmat tiedot hakemukseen liitettävistä liitteistä ilmenevät hakulomakkeelta.

Erillisten opintojen suoritusoikeudesta perittävä maksu on 15 euroa/opintopiste. Maksu maksetaan suoritusoikeutta koskevaan päätökseen liitetyllä tilisiirrolla. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää opintojakson vastuuopettajalle ennen opintojen aloittamista. Suoritettua maksua ei palauteta.

 

Lisätietoja erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Viikin opiskelijapalveluissa: viikki-student@helsinki.fi