Erikoiseläinlääkärin tutkinto
Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoiseläinlääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollossa ja muissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka edellyttää noin 4 vuoden täysipäiväistä työskentelyä.

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen kuuluu yleisosa ja ohjattu käytännön työpaikkakoulutus, kurssimuotoinen teoreettinen koulutus, kirjalliset opintosuoritteet, koulutusohjelmakohtainen kuulustelu, tieteellinen julkaisu sekä muut mahdolliset koulutusohjelmakohtaiset opintosuoritteet.

Yleisosa suoritetaan heti koulutuksen alussa, ennen koulutuksen muiden opintosuoritusten aloittamista. Yleisosa muodostuu vuoden (12 kuukautta) työskentelystä alaan soveltuvissa tehtävissä. Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työskentely on osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Yleisosa ei ole ohjattua erikoistumiskoulutusta, joten erikoistujalla ei ole yleisosan aikana pääohjaajaa tai lähiohjaajaa. Suositeltavaa on, että yleisosaan soveltuva työkokemus on hankittu jo ennen koulutukseen hakemista. Yleisosa voidaan hyväksilukea eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua hankitun ja koulutusohjelmakohtaiset vaatimukset täyttävän työkokemuksen perusteella. Työkokemuksen hyväksilukemisesta on kerrottu tarkemmin koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Erikoistuja voi aloittaa ohjatun koulutuksen, kun yleisosa on hyväksytysti suoritettu. Yleisosan suorittamisen jälkeen erikoistujalle nimetään pääohjaaja eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Pääohjaaja auttaa erikoistujaa ohjatun osan opintojen aloittamisessa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa. Hän ohjaa kirjallisten opintosuoritusten laatimista ja seuraa ja arvioi vuosittain erikoistujan koulutuksen etenemistä. Ohjattu käytännön työpaikkakoulutus suoritetaan tiedekunnassa tai muualla koulutusohjelman ohjausryhmän hyväksymissä työtehtävissä. Erikoistujan tehtävänä on hankkia ohjatun työpaikkakoulutuksen lähiohjaaja. Työpaikkakoulutuksen laajuus, tavoitteet ja hyväksyttävien työtehtävien ja koulutuspaikkojen kriteerit määritellään koulutusohjelmakohtaisissa vaatimuksissa.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksesta on kerrottu tarkemmin yleisissä ja koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Koulutusvaatimukset

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset ovat voimassa 1.1.2022 alkaen. Opinto-oikeuden 1.1.2022 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. 

Opin­to-oi­keu­den ha­ke­mi­nen

Erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa.

Suositeltavaa on, että hakija on työskennellyt vähintään vuoden (12 kuukautta) erikoistumisalaan soveltuvissa tehtävissä eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen. Soveltuva työkokemus voidaan hyväksilukea osaksi koulutusta. Tämän työkokemuksen hyväksilukemisesta on kerrottu tarkemmin koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Koulutukseen haku tapahtuu kahdesti vuodessa.

Hakuaika keväällä 2023:

 • 6.2.2023 klo 8.00 - 2.3.2023 klo 15.00

Koulutusohjelmakohtaiset hakulomakkeet ja tiedot tarvittavista liitteistä löytyvät tältä sivulta. Hakemusten käsittelyaika on viisi viikkoa. Hakemusten käsittelyn yhteydessä tarkistetaan hakijan ammatinharjoittamisoikeuden voimassaolo Ruokaviraston ylläpitämästä julkisesta eläinlääkärirekisteristä. Valintapäätöksistä tiedotetaan hakijoita sähköpostitse.

Hakulomakkeet

Hakulomakkeet avautuvat haun ollessa käynnissä. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa ennen kuin alat täyttää hakemusta. Liitteet tallennetaan hakulomakkeelle.

 

  Liitteet

  Alta löydät vaaditut ja valinnaiset liitteet koulutusohjelmittain.

  Elintarviketuotannon hygienia

  Vaaditut liitteet:

  • Alustava opintosuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisellesi asettamasi tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat.
  • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

  Valinnaiset liitteet:

  • Liitä hakemukseen työtodistukset tai nimikirjanotteet (ei työsopimuksia), mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee käydä ilmi, että olet eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen työskennellyt vähintään vuoden (12 kk) ajan elintarviketeollisuudessa, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tai elintarvike- ja ympäristöhygienian tehtävissä kunnan tai valtion viroissa tai Helsingin yliopistolla. Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee ilmetä työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
    
  • Lisäksi voit toimittaa todistukset seuraavista harjoitteluista/työkokemuksesta (mikäli ne eivät jo sisälly yleisosaan liittyvään 12 kk:n työkokemukseen). Nämä suoritukset voidaan hyväksyä osaksi koulutukseen sisältyvää elintarvikehygieenikkokuulustelua.
   • Todistus neljän viikon mittaisesta tarkastuseläinlääkäriharjoittelusta
   • Todistus neljän viikon mittaisesta ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelusta
   • Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöterveydenhuollon harjoittelusta (harjoittelijan kirjoittama, noin yhden sivun mittainen teksti)
  • TAI vaihtoehtona em. harjoittelutodistuksille ja -kuvaukselle:
   • Todistus elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittamisesta.
  Hevossairaudet

  Vaaditut liitteet:

  • Alustava opintosuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisellesi asettamasi tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat.
  • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

  Valinnaiset liitteet:

  • Liitä hakemukseen työtodistukset tai nimikirjanotteet (ei työsopimuksia), mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee käydä ilmi, että olet eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen työskennellyt vähintään vuoden (12 kk) ajan hevospraktiikassa. Erikoistumisalaan soveltuvaksi työksi katsotaan monipuolinen, kokopäivätoiminen työskentely hevospraktiikassa, kuten esim. kliininen eläinlääkärintyö hevosklinikalla, työskentely praktisoivana eläinlääkärinä siten, että työhön sisältyy kliinistä hevoseläinlääkärin työtä, tai työskentely eläinlääketieteellistä (hevoseen kohdistuvaa tai soveltuvaa) tutkimusta suorittavassa laitoksessa. Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Myös päivystystyö hyväksytään tällaiseksi työksi. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee ilmetä työn koko- tai osa-aikaisuus ja työtuntien lukumäärä viikossa. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Jos työ on muuta kuin kokopäivätoimista työskentelyä hevosklinikalla, on työkokemus dokumentoitava potilaspäiväkirjalla, jossa on vähintään 200 hevospotilasta.
  Pieneläinsairaudet

  Vaaditut liitteet:

  • Alustava opintosuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisellesi asettamasi tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat. Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle (ks. tiedosto alla).
  • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

  Valinnaiset liitteet:

  • Liitä hakemukseen työtodistukset tai nimikirjanotteet (ei työsopimuksia), mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee käydä ilmi, että olet eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen työskennellyt vähintään vuoden (12 kk) ajan pieneläinpraktiikassa. Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee ilmetä työn koko- tai osa-aikaisuus ja työtuntien lukumäärä viikossa. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
  • Ohjatun koulutuksen alkaessa sinulla tulee olla koulutussopimus hyväksytyn perusosan koulutusklinikan kanssa. Koulutussopimuksesta (ks. tiedosto alla) ilmenee koulutusklinikan kanssa sovittu koulutusaika ja lähiohjaussopimus. Voit toimittaa tämän liitteen hakuvaiheessa, mikäli aiot hakea yleisosan hyväksilukua ja olet aikeissa aloittaa suoraan ohjatussa erikoistumiskoulutuksessa.
  Tarttuvat eläintaudit

  Vaaditut liitteet:

  • Alustava opintosuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisellesi asettamasi tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat. Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle. Alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) pohjan saat koulutusohjelman vastuuhenkilöltä (ks. yhteystiedot alempana).
  • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

  Valinnaiset liitteet:

  • Liitä hakemukseen työtodistukset (tai nimikirjanotteet tai oikeaksi todistettu CV), mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Näistä liitteistä tulee käydä ilmi, että olet eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen hankkinut kokemusta tarttuvien eläintautien vastustamisesta 1) käytännön eläinlääkintähuollon, 2) eläintautitorjunnan tai 3) tartuntatautidiagnostiikan tehtävissä vähintään vuoden ajan (12 kk). Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Liitteistä tulee ilmetä työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus ja työtuntien lukumäärä viikossa. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.

  Huomaa, että ohjatun käytännön työpaikkakoulutuksen (perus- ja syventävä osa) alkaessa sinun tulee olla työ- tai virkasuhteessa koulutusohjelman hyväksymään koulutuspaikkaan (ks. koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset).

  Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

  Vaaditut liitteet:

  • Alustava opintosuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisellesi asettamasi tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat. Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle (ks. tiedosto alla).
  • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

  Valinnaiset liitteet:

  • Liitä hakemukseen työtodistukset tai nimikirjanotteet (ei työsopimuksia), mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee käydä ilmi, että olet eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen työskennellyt vähintään vuoden (12 kk) ajan tuotantoeläinpraktiikassa tai muissa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Hyväksyttäviksi toimiksi tai viroiksi voidaan katsoa esim. kuntatasoinen tuotantoeläinpraktiikka tai muu tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvä tehtävä. Tähän osaan voi kuulua myös valvonta- tai tarkastuseläinlääkärinä toimimista. Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee ilmetä työn koko- tai osa-aikaisuus ja työtuntien lukumäärä viikossa. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
  Ympäristöterveydenhuolto

  Vaaditut liitteet:

  • Alustava opintosuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisellesi asettamasi tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat.
  • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

  Valinnaiset liitteet:

  • Liitä hakemukseen työtodistukset tai nimikirjanotteet (ei työsopimuksia), mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee käydä ilmi, että olet eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen työskennellyt vähintään vuoden (12 kk) ajan elintarviketeollisuudessa, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tai elintarvike- ja ympäristöhygienian tehtävissä kunnan tai valtion viroissa tai Helsingin yliopistolla. Työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Työtodistuksista tai nimikirjanotteista tulee ilmetä työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
    
  • Lisäksi voit toimittaa todistukset seuraavista harjoitteluista/työkokemuksesta (mikäli ne eivät jo sisälly yleisosaan liittyvään 12 kk:n työkokemukseen). Nämä suoritukset voidaan hyväksyä osaksi koulutukseen sisältyvää elintarvikehygieenikkokuulustelua.
   • Todistus neljän viikon mittaisesta tarkastuseläinlääkäriharjoittelusta
   • Todistus neljän viikon mittaisesta ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelusta
   • Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöterveydenhuollon harjoittelusta (harjoittelijan kirjoittama, noin yhden sivun mittainen teksti)
  • TAI vaihtoehtona em. harjoittelutodistuksille ja -kuvaukselle:
   • Todistus elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittamisesta.
  Kou­lu­tus­oh­jel­mien vas­tuu­hen­ki­löt