Yleiseläinlääketieteen koulutusohjelma

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yleiseläinlääketieteen koulutusohjelma on yksi erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmista. Koulutusohjelma jakautuu kliiniseen polkuun ja valvontapolkuun. Muut erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.
Yleiseläinlääketiede, kliininen polku

Yleiseläinlääketieteen kliinisen polun erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa kunnaneläinlääkärin tehtävissä tarvittavaa asiantuntijuutta ja perehdyttää eläinlääkäri erikoisalan tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin.

Yleiseläinlääketiede, valvontapolku

Yleiseläinlääketieteen koulutusohjelman valvonnan osa-alueeseen erikoistuneella eläinlääkärillä on laaja-alaiset tiedot ja taidot eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta, eläintenpidon eri muodoista ja niiden asettamista haasteista eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille, sekä oman alansa etiikasta.