Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Erikoiseläinlääkärikoulutus uudistui 1.8.2023 alkaen. 

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

Erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.

 

Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen kokonaislaajuus on 180 opintopistettä, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä työskentelyä. Erikoiseläinlääkärikoulutukseen sisältyy yleisiä opintoja, työssä oppimista, erikoisalakohtaista kurssimuotoista koulutusta ja erikoistumistyö. Koulutuksen suorittaminen perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Koulutus tulee suorittaa koulutusohjelmaan soveltuvalla tavalla yliopistossa ja yhdessä tai useammassa muussa yliopiston määrittelemässä yksikössä. Erityisestä syystä koulutus voidaan suorittaa kokonaan yliopistossa tai kokonaan sen ulkopuolella.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksesta on kerrottu tarkemmin erikoiseläinlääkärikoulutusta koskevissa koulutusvaatimuksissa.

Koulutusvaatimukset

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusvaatimuksiin (pdf-tiedosto). Erikoiseläinlääkärikoulutusta koskevat koulutusvaatimukset lukuvuosille 2023-2026 ovat voimassa 1.8.2023 alkaen. Opiskeluoikeuden 1.8.2023 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. 

Hakeminen

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen valintaperusteet lukuvuodelle 2024-2025 on julkaistu. Viereisen linkin kautta löydät tietoa koulutukseen hakemisesta ja valintamenettelystä. Mikäli olet kiinnostunut hakemisesta, tutustu sisvulta löytyviin ohjeisiin huolellisesti ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa.

Hyväksytyt koulutuspaikat ja työssä oppimisen ohjaus

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen hyväksyttyihin koulutuspaikkoihin ja työssä oppimisen ohjaukseen liittyviin vaatimuksiin (pdf-tiedosto).

Lisätietoja

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmiin alta löytyvien koulutusohjelmien sivujen kautta. Vastauksia kysymyksiisi saat myös osoitteesta viikki-student@helsinki.fi.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat