Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Erikoiseläinlääkärikoulutus uudistui 1.8.2023 alkaen. Tämän sivun sisällöt täydentyvät.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

Erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.

 

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat
Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen kokonaislaajuus on 180 opintopistettä, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä työskentelyä. Erikoiseläinlääkärikoulutukseen sisältyy yleisiä opintoja, työssä oppimista, erikoisalakohtaista kurssimuotoista koulutusta ja erikoistumistyö. Koulutuksen suorittaminen perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Koulutus tulee suorittaa koulutusohjelmaan soveltuvalla tavalla yliopistossa ja yhdessä tai useammassa muussa yliopiston määrittelemässä yksikössä. Erityisestä syystä koulutus voidaan suorittaa kokonaan yliopistossa tai kokonaan sen ulkopuolella.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksesta on kerrottu tarkemmin erikoiseläinlääkärikoulutusta koskevissa koulutusvaatimuksissa.

Koulutusvaatimukset

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusvaatimuksiin (pdf-tiedosto). Erikoiseläinlääkärikoulutusta koskevat koulutusvaatimukset lukuvuosille 2023-2026 ovat voimassa 1.8.2023 alkaen. Opiskeluoikeuden 1.8.2023 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. 

Hakeminen

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen valintaperusteet lukuvuodelle 2024-2025 ja hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla kevään 2024 aikana.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen valintaperusteet lukuvuodelle 2024-2025

Hyväksytyt koulutuspaikat ja työssä oppimisen ohjaus

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen hyväksyttyihin koulutuspaikkoihin ja työssä oppimisen ohjaukseen liittyviin vaatimuksiin (pdf-tiedosto).

Lisätietoja

Lisätietoja saa osoitteesta viikki-student@helsinki.fi.