Sairaalageneetikon koulutus on sisällytetty filosofian lisensiaatin tutkintoon valtioneuvoston antaman asetuksen (834/2002) mukaisesti. Sairaalageneetikon nimike kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuihin nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Sairaalageneetikon koulutus on syksyllä 2014 hyväksytty ESHG:n alaisena toimivan ja koordinoiman yhteiseurooppalaisen täyden Clinical Laboratory Geneticist (CLG) -pätevyyden omaavaksi koulutukseksi (koordinaattorina” Clinical Laboratory Geneticist Professional Branch Board”). Pätevyyttä voi hakea useamman vuoden kliinistä diagnostiikkaa päätyönään tehnyt sairaalageneetikko ja se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.  GLC -pätevyys edesauttaa siten myös mahdollisuutta toimia pätevänä ammattilaisena Suomen ohella muuallakin Euroopassa genetiikan alan laboratorioissa.