Suoritusten hyväksyminen ja todistus
Sairaalageneetikon kouluksen suoritukset ja todistus koulutuksesta.

Suoritusten hyväksyminen

Kun suoritukset ovat koossa, tulee niistä toimittaa tiedot ohjelman koordinaattorille (Katarina Pelin). Tiedot toimitetaan Excel-lomakkeella, jonka saa koordinaattorilta. Saatekirjeestä tulisi käydä ilmi mihin osioon suoritukset anotaan hyväksyttäväksi. Suoritukset koulutukseen hyväksyy johtoryhmä.

Kliinisen koulutuksen työtodistuksista tulisi selkeästi käydä ilmi työskentelyaika, paikka ja työn sisältö, mukaan lukien kirjoitettujen lausuntojen määrät. Johtoryhmä hyväksyy kerralla vähintään 6 kk jaksoja, ei pienempiä, jos kliininen koulutus koostuu useasta vähintään 1 kk jaksoista, niitä tulee hyväksyttää vähintään 6 kk erissä.

Valinnaiset teoreettiset opinnot (14 op) tulisi mieluiten hyväksyttää kaikki kerralla.

Todistus koulutuksesta

Kun sairaalageneetikon koulutus on hyväksytysti suoritettu, antaa Helsingin yliopisto sellaisen todistuksen filosofian lisensiaatin tutkinnosta, josta käy ilmi, että myös sairaalageneetikon lakisääteinen (laki 559/94, asetukset 564/94 ja 834/2000) koulutus on suoritettu. FT-tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen sairaalageneetikon opinnoista.