Suoritusten hyväksyminen ja todistus

Sairaalageneetikon kouluksen suoritukset ja todistus koulutuksesta.

Suoritusten hyväksyminen

Kun koulutettava haluaa hyväksyttää suorituksia, tulee hänen toimittaa niistä tiedot ohjelman koordinaattorille (Katarina Pelin). Tiedot toimitetaan Excel-lomakkeella, jonka saa koordinaattorilta. Saatekirjeestä tulee käydä ilmi, mihin koulutuksen osioon suorituksia haetaan hyväksyttäväksi. Suoritukset koulutukseen hyväksyy johtoryhmä.

Kliinisen koulutuksen työtodistuksista tulee selkeästi käydä ilmi työskentelyaika, paikka ja työn sisältö, mukaan lukien kirjoitettujen lausuntojen määrät.

Kliinisen koulutuksen jaksoja suositellaan hyväksytettäväksi mielekkäissä kokonaisuuksissa. Johtoryhmä hyväksyy suoritukset lähtökohtaisesti vähintään 6 kk jaksoissa.

Valinnaiset teoreettiset opinnot (14 op) voi hyväksyttää kaikki kerralla tai kahdessa erässä.

Todistus koulutuksesta

Kun sairaalageneetikon koulutus on hyväksytysti suoritettu, Helsingin yliopisto antaa todistuksen, josta käy ilmi, että sairaalageneetikon lakisääteinen (laki 559/94, asetukset 564/94 ja 834/2000) koulutus on suoritettu.