Hakeutuminen koulutukseen

Opinto-oikeus sairaalageneetikon koulutukseen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa haetaan sairaalageneetikon koulutuksen johtoryhmältä. Hakijan, joka hakee sairaalageneetikon koulutukseen FM-tutkinnon jälkeen (ennen FL tai FT-tutkinnon suorittamista), tulee hakea jatko-opinto-oikeutta soveltuvassa tohtorikoulutusohjelmassa ennen sairaalageneetikon koulutukseen hakeutumista (ks. tarkemmin kohta Koulutuksen sisältö ja tutkintovaatimukset).

Koulutukseen hakeutuminen ei edellytä koulutustoimessa työskentelyä, eli koulutukseen voi hakeutua ennen kuin on saanut itselleen koulutustoimen.

Edellytyksenä koulutukseen hyväksymiselle on filosofian maisterin (FM) tutkinto ja suoritetut opinnot painottuen perinnöllisyystieteeseen ja ihmisgenetiikkaan sekä maisterintutkielma ihmisgenetiikan alalta laajasti ymmärrettynä.  Mikäli maisterintutkielma ei ole ihmisgenetiikan alalta, mutta hakijalla on väitöskirja lääketieteellisen genetiikan tai ihmisgenetiikan alalta, hänet voidaan hyväksyä koulutukseen, jos edellä mainitut muut ehdot täyttyvät.

Hakija, joka on suorittanut FL- tai FT-tutkinnon, suorittaa sairaalageneetikon koulutuksen tutkintoa täydentävänä koulutuksena. Tämä on yleisin tapa suorittaa koulutus.

Hakijalla tulee olla johtoryhmän hyväksymä kliinisen koulutuksen ohjaaja. Ohjaajaksi voi valita alan dosentin, joka toimii siinä yksikössä, jossa koulutettava aikoo suorittaa kliinisen koulutuksensa.

Lisätietoja antaa koulutuksen koordinaattori Katarina Pelin.

Hakemuksen asiakirjat ja päivämäärät

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  1. Hakulomake sairaalageneetikon koulutukseen
  2. Kliinisen koulutuksen ohjaajan suostumuslomake
  3. Opintosuunnitelmalomake (tutkintoon sisällytettävät opinnot)
  4. Lisensiaatintutkimuksen/väitöskirjan lyhyt tutkimussuunnitelma
  5. Oikeaksi todistetut kopiot tutkinto- ja mahdollisista työtodistuksista

Hakulomakkeiden ja liitetiedostojen palautus:

Hakemuksia koulutukseen voi jättää jatkuvasti. Johtoryhmä käsittelee hakemuksia pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa: tammi-, touko- ja syys-lokakuussa.

Seuraava kokous on 29.5.2024. Asiapaperit tulee olla perillä 8.5.2024.

Hakulomakkeet palautetaan osoitteella:

katarina.pelin(at)helsinki.fi (allekirjoitetut ja skannatut tiedostot)

tai

Katarina Pelin
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Biokeskus 1, Viikinkaari 9
PL 56, 00014 Helsingin yliopisto