Hakeutuminen koulutukseen
Hakijan tulee hakeutua jatko-opiskelijaksi Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntaan.

Edellytyksenä koulutukseen hakeutumiselle on filosofian maisterin tutkinto ja suoritetut opinnot painottuen perinnöllisyystieteeseen ja ihmisgenetiikkaan sekä maisterintutkielma ihmisgenetiikan alalta laajasti ymmärrettynä.  Jos maisterintutkielma ei ole ihmisgenetiikan alalta, mutta hakijalla on väitöskirja lääketieteellisen genetiikan / ihmisgenetiikan alalta hänet voidaan hyväksyä koulutukseen, jos edellä mainitut muut ehdot täyttyvät.

Hakija, joka on suorittanut FT-tutkinnon, suorittaa sairaalageneetikon koulutuksen tutkintoa täydentävänä koulutuksena.

Hakemuksen käsittelee ja päätöksen koulutukseen hyväksymisestä tekee sairaalageneetikon koulutuksen johtoryhmä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja koulutuksen koordinaattorilta, katarina.pelin(at)helsinki.fi

Hakijalla tulee olla johtoryhmän hyväksymä ohjaaja sekä perinnöllisyystieteen professorin (johtoryhmän puheenjohtaja) hyväksymä opintosuunnitelma. Ohjaajaksi voi valita alan dosentin, joka toimii siinä yksikössä, jossa koulutettava aikoo suorittaa kliinisen koulutuksensa. Koulutukseen hakeutuvan on syytä huomata, että sairaalageneetikon virkoja on Suomessa toistaiseksi varsin vähän ja niistä kilpaillaan. Sairaalageneetikon tutkinto saattaa toisaalta edistää työllistymistä myös yksityisellä sektorilla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa.

Hakemuksen asiakirjat ja päivämäärät

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  1. hakulomake sairaalageneetikon koulutukseen
  2. opintosuunnitelmalomake (tutkintoon sisällytettävät opinnot)
  3. ohjaajan suostumuslomake
  4. lisensiaatintutkimuksen/väitöskirjan lyhyt tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua)
  5. oikeaksi todistetut kopiot tutkinto- ja mahdollisista työtodistuksista.

Hakulomakkeiden ja liitetiedostojen palautus:

Hakemuksia koulutukseen voi jättää jatkuvasti. Johtoryhmä käsittelee hakemuksia pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa: tammi-, touko- ja syyskuussa.

Seuraava kokous on 8.5.2023. Asiapaperit tulee olla perillä 18.4.2023.

Hakulomakkeet palautetaan osoitteella:

katarina.pelin(at)helsinki.fi (allekirjoitetut ja skannatut tiedostot)

tai

Katarina Pelin
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Biokeskus 1, Viikinkaari 9
PL 56, 00014 Helsingin yliopisto