Sairaalageneetikon koulutus ja rekisteröinti

Valmistuneet sairaalageneetikot saavat todistuksen pätevyydestään. Valvira on hyväksynyt opinnot terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) 2 § 3 momentissa tarkoitetuksi sairaalageneetikon koulutukseksi.

Sairaalageneetikon nimike

Sairaalageneetikko on nimikesuojattu ammattinimike ja sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin (JulkiTerhikki). Päätös on maksullinen. Rekisteröitymisohjeet ja hakemuslomake

European registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG) -pätevyys

Suomalaisen sairaalageneetikon tutkinnon suorittaneita kannustetaan hakemaan lisäksi eurooppalaista ErCLG-pätevyyttä European Board of Medical Genetics (EBMG) -yhdistykseltä. Suomalainen sairaalageneetikon koulutus on yhteneväinen EBMG:n vaatimustason kanssa ja pätevyyttä voi anoa, kun hakija on työskennellyt diagnostisen genetiikan parissa yli viisi vuotta. ErCLG-pätevyys on eurooppalainen sertifikaatti ammattitaidosta ja se helpottaa muun muassa työskentelyä sairaalageneetikkona eri Euroopan maissa. ErCLG-pätevyys uudelleenarvioidaan aina 5 vuoden välein. Lisätietoja pätevyydestä löytyy osoitteesta: https://www.ebmg.eu/clg.0.html.