Koulutuksen sisältö ja tutkintovaatimukset
Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä sairaalageneetikon koulutus sisältää opintosuunnitelmaan perustuvan kliinisen koulutuksen, teoreettisen koulutuksen ja loppukuulustelun.

Teoreettisen koulutukseen ei hyväksytä opintosuorituksia, joita on jo sisällytetty toiseen tutkintoon, esim. FT-tutkintoon. Väitöskirja lääketieteellisen genetiikan alalta voi korvata lisensiaatintutkimuksen. Väitöskirjatyöstä riippuen siitä voidaan hyväksyä korkeintaan yksi (1) vuosi vapaavalintaiseen kliiniseen toimipaikkakoulutukseen ja johtoryhmä ottaa tähän kantaa tapauskohtaisesti.

Sairaalageneetikon tutkinnon suoritusaika on keskimäärin 4–6 vuotta. Koulutettavan on anottava jatkoaikaa, jos hän ei saa suoritettua tutkintoa 10 vuodessa.

Tutkintovaatimuksiin kuuluvat

1. Opintosuunnitelmaan perustuva kliininen koulutus 4 vuotta (30 op) (52980) josta:

  • Sytogenetiikkaa, vähintään 12 kk
    - synnynnäisten (pre- ja postnataali) ja hankittujen kromosomipoikkeavuuksien diagnostiikkaa
  • Molekyyligenetiikkaa, vähintään 12 kk
    - perinnöllisten tautien molekyyligeneettistä diagnostiikkaa, 6 kk
    - joko perinnöllisten tai hankittujen tautien molekyyligeneettistä diagnostiikkaa, 6 kk
  • Vapaavalintainen laboratoriodiagnostiikka, 24 kk

2. Hallinnollinen koulutus 20 t (2 op) (52984)

3. Lisensiaatintutkimus (tai väitöskirja) lääketieteellisen genetiikan alalta

4. Valinnaiset alan opinnot, sopimuksen mukaan 14 op seuraavista: tutkijaseminaari tai vastaava (2 op/esitys, enintään 8 op) (52975), tieteellinen viestintä (2 op / oma esitelmä tai posteri kongressissa, enintään 12 op) (52972), opinnäytetyöhön kuulumaton tieteellinen alkuperäisartikkeli (2 op /artikkeli, enintään 8 op) (52974) tai muita opintojaksoja sopimuksen mukaan. Koulutusvirkaan kuuluvaa teoreettista koulutusta ei lasketa valinnaisiin opintoihin erikseen.

5. Sairaalageneetikon loppukuulustelu (14 op) (52960)