Organisaatio

Sairaalageneetikon koulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, joka asettaa johtoryhmän hoitamaan tätä tehtävää.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii perinnöllisyystieteen professori, joka kuultuaan Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:tä ja Suomen Lääketieteellisen Genetiikan Yhdistys ry:tä, kutsuu johtoryhmään kaksi (2) dosentti- tai professoritasoista sairaalageneetikkoa, kaksi (2) dosentti- tai professoritasoista perinnöllisyysalan lääkäriä ja yhden (1) opiskelijajäsenen, joka on kouluttautumassa sairaalageneetikoksi. Lisäksi johtoryhmän puheenjohtaja nimeää ryhmälle koordinaattorin.

Johtoryhmän jäsenet

Minna Pöyhönen, professori, puheenjohtaja 

Kirsi Kiiski, dosentti, sairaalageneetikko, esittelijä

Maaret Ridanpää, dosentti, sairaalageneetikko, esittelijä

Tanja Saarela, LT, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Sara Lehtinen, FM, erikoistuva sairaalageneetikko, opiskelijajäsen

Kati Pulkkinen, FT, TG:n edustaja (ei äänioikeutta)

Katarina Pelin, dosentti, yliopistonlehtori, koordinaattori ja sihteeri