Organisaatio
Sairaalageneetikon koulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, joka asettaa johtoryhmän hoitamaan tätä tehtävää.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii perinnöllisyystieteen professori, joka kuultuaan Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:tä ja Suomen Lääketieteellisen Genetiikan Yhdistys ry:tä, kutsuu johtoryhmään kaksi (2) dosentti- tai professoritasoista sairaalageneetikkoa, kaksi (2) dosentti- tai professoritasoista perinnöllisyysalan lääkäriä ja yhden (1) opiskelijajäsenen, joka on kouluttautumassa sairaalageneetikoksi. Lisäksi johtoryhmän puheenjohtaja nimeää ryhmälle koordinaattorin.

Johtoryhmän jäsenet

  • Minna Nyström, professori, puheenjohtaja
  • Kirsi Kiiski, sairaalageneetikko, esittelijä
  • Maaret Ridanpää, dosentti, sairaalageneetikko
  • Minna Pöyhönen, professori, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
  • Tanja Saarela, LT, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
  • Sara Lehtinen, FM, erikoistuva sairaalageneetikko, opiskelijajäsen
  • Katarina Pelin, dosentti, yliopistonlehtori, koordinaattori ja sihteeri