Organisaatio

Sairaalageneetikon koulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, joka asettaa johtoryhmän hoitamaan tätä tehtävää.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii perinnöllisyystieteen professori, joka kuultuaan Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:tä ja Suomen Lääketieteellisen Genetiikan Yhdistys ry:tä, kutsuu johtoryhmään kaksi (2) dosentti- tai professoritasoista sairaalageneetikkoa, kaksi (2) dosentti- tai professoritasoista perinnöllisyysalan lääkäriä ja yhden (1) opiskelijajäsenen, joka on kouluttautumassa sairaalageneetikoksi. Lisäksi johtoryhmän puheenjohtaja nimeää ryhmälle koordinaattorin.

Johtoryhmän jäsenet

Minna Nyström, professori, puheenjohtaja 31.12.2023 saakka

Minna Pöyhönen, professori, puheenjohtaja 1.1.2024 alkaen

Kirsi Kiiski, dosentti, sairaalageneetikko, esittelijä

Maaret Ridanpää, dosentti, sairaalageneetikko, esittelijä

Tanja Saarela, LT, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Sara Lehtinen, FM, erikoistuva sairaalageneetikko, opiskelijajäsen

Kati Pulkkinen, FT, TG:n edustaja (ei äänioikeutta)

Katarina Pelin, dosentti, yliopistonlehtori, koordinaattori ja sihteeri