Tavoitteena tutkinto

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voit liittää Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot tutkintoosi myöhemmin. Avoimessa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi (ns. Avoimen väylä.) Opinnoista on hyötyä myös valintakokeisiin valmistautumisessa, jos haet yliopistoon päävalinnassa. Jos sinulla on jo suoritettuna alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta, sinulla voi olla mahdollisuus hakea suoraan maisterivaiheen opintoihin suoritettuasi tarvittavat lisäopinnot avoimessa.

Tutkintotavoitteisessa opiskelussa on hyvä panostaa opintojen suunnitteluun jo alusta asti. Tavoitteen saavuttamisessa auttaa järjestelmällisyys, hyvät opiskelutaidot, muiden tuki ja huolellinen ajankäytön suunnittelu.

  • Valitse omaan opintosuunnitelmaan opintoja, jotka sisältyvät tavoittelemaasi tutkintoon.
  • Hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella valitse opintoja, jotka sisältyvät hakuehtoihin.
  • Opintojen suunnittelussa voit hyödyntää HOPS-lomaketta ja käyttää apuna perinteistä tai sähköistä kalenteria.
  • Älä päästä opintojasi vanhenemaan.

Hae opiskelijaksi Helsingin yliopistoon
Helsingin yliopiston koulutustarjonta
Opintopolku

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi useimpiin Helsingin yliopiston tiedekuntiin. Tätä mahdollisuutta kutsutaan ns. avoimen väyläksi.

Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaattisesti, vaan sen myöntää yliopiston tiedekunta. Valintakriteerit ja sisäänottokiintiöt vaihtelevat koulutusohjelmittain. Useimmiten valinta tehdään opintojen määrän ja opintomenestyksen perusteella, ilman valintakoetta. Avoimen väylän kautta täytettäviä paikkoja on hyvin rajoitetusti. 

Väylähaussa käytettävien opintojen tulee useimmissa hakukohteissa olla koottu opintokokonaisuuksiksi. Tieto koonnin tarpeesta löytyy kunkin hakukohteen valintaperusteista (ks. linkit valintaperusteisiin alla). Opinnot kootaan opintokokonaisuuksiksi pyynnöstä. Lisätietoa: Opintokokonaisuuden koonti

Avoimen väylän kautta opiskelupaikkaa hakevalla ei saa olla voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta suomalaisessa korkeakoulussa.

Lisätietoa:

Useimmat tiedekunnat myöntävät erillisten opintojen suoritusoikeuksia myös sellaisiin oppiaineisiin (lähinnä aineopintoihin), joita ei ole tarjolla Avoimessa yliopistossa. Erillisten opintojen suoritusoikeus on rajattu tiettyyn opintokokonaisuuteen tai -opintojaksoon/-jaksoihin.

Opiskelu on maksullista eikä opiskelu oikeuta opiskelijaetuihin tai tutkinnon suorittamiseen. Opetus on yleensä päiväsaikaan.

Lisätietoa erillisistä opinnoista (Helsingin yliopiston Opiskelijan ohjeet) 

Yliopistotutkinto on kaksiportainen. Ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto.
Tietoa tutkinnosta

Alempi korkeakoulututkinto kandidaatti

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja sen suorittamisen tavoiteaika päätoimisesti opiskellen on noin kolme vuotta.

Avoimen yliopiston opinnot ovat pääasiassa osia kandidaattivaiheen opinnoista.

Ylempi korkeakoulututkinto maisteri

Maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Sen suorittamiseen kuluu kandidaatin tutkinnon jälkeen noin kaksi vuotta.

Avoimessa yliopistossa on lähinnä kesäisin tarjolla yksittäisiä jaksoja maisterivaiheen opinnoista.