Avoin lukuina

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2018 opintoja Helsingin yliopiston 24 kandiohjelmasta, yhdeksästä eri tiedekunnasta. Koulutusohjelmien opintojen lisäksi tarjolla oli yliopiston kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskelua tukevia opintoja.  

Vuonna 2018 Avoimessa yliopistossa opiskeli 31 339 henkilöä, joista 66 prosenttia oli naisia. Opiskelijoista 88 prosenttia oli taustakoulutukseltaan ylioppilastutkinnon suorittaneita. Lisäksi noin puolella opiskelijoista oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. 

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittivat vuonna 2018 yhteensä 116 190 opintopistettä. Yksi opiskelija suoritti keskimäärin 3,7 opintopistettä. 

Opetusta järjestettiin yhteensä viidellätoista paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen). Yhteistyöoppilaitoksissa opiskeli yhteensä noin 3300 opiskelijaa.

Jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

Opiskelijat iän mukaan 2018
Ikä Lukumäärä Osuus
    –24 8101 28,8 %
25–29 6458 20,6 %
30–39 8230 26,3 %
40–49 4676 14,9 %
50–59 2762 8,8 %
60– 1112 3,5 %
Yhteensä 31 339 100,0 %
Opiskelijat sukupuolen mukaan 2018
  Lukumäärä Osuus
Miehiä 10 543 33,6 %
Naisia 20 796 66,4 %
Yhteensä 31 339 100,0 %
Opiskelijat koulutustaustan mukaan 2018
  Lukumäärä Osuus
Ei tutkinto-opiskelija 21 884 69,8 %
Tutkinto-opiskelija 9 455 30,2 %
Yhteensä 31 339 100,0 %