Avoin lukuina

Avoimessa yliopistossa opiskelee vuosittain lähes 40 000 opiskelijaa. Opintoja on tarjolla kymmeniltä Helsingin yliopiston tieteenaloilta ja lähes kaikista tiedekunnista. 

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 40 työntekijää ja lähes 350 tuntiopettajaa. Toimipisteet ovat Helsingissä ja Lahdessa. Opetusta järjestetään myös useissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Vuonna 2019 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti opintoja Helsingin yliopiston 24 kandiohjelmasta, kahdeksasta eri tiedekunnasta.

Koulutusohjelmien opintojen lisäksi tarjolla oli yliopiston kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskelua tukevia opintoja.  

Opiskelijamäärältään suosituimpia olivat tietojenkäsittelytieteen, sosiaalitieteiden, psykologian ja oikeustieteen opinnot. 

  • 38 292 opiskelijaa (eri henkilöä)
  • opiskelijoista 63 % naisia ja 37 % miehiä *
  • opiskelijoista 28 % Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoita
  • opiskelijoista 85 %:lla ylioppilastutkinto
  • opiskelijat suorittivat yhteensä 136 154 opintopistettä

*) Opiskelijoiden sukupuoli tilastoidaan henkilötunnuksen perusteella. 

Jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 
Ikä Osuus
    –24 26,3 %
24–29 20,9 %
30–39 25,9 %
40–49 15,1 % 
50–59 8,4 %
60– 3,4 %
Yhteensä 100,0 %