Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoin yliopisto järjestää opetusta sekä itse että yhteistyössä monien oppilaitosten kanssa. Opinnot ovat joustavia ja pedagogiset ratkaisut tukevat oppimista.