Avoin lukuina 2017

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2017 yhdeksän tiedekunnan 29 kandiohjelmasta opintoja noin sadasta oppiaineesta/tieteenalasta.

Opetusta järjestettiin kymmenellä paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen).

Vuonna 2017 Avoimessa yliopistossa opiskeli 25386 henkilöä. Suurimmalla osalla opiskelijoista oli ylioppilastutkinto pohjakoulutuksena (89 %) ja lähes puolella korkeakoulututkinto. Naisten osuus opiskelijoista oli yli 70 %.

Opintopisteitä opiskelijat suorittivat keskimäärin 4,3. Yhteensä opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 109398.

Tiedot on koottu Raposta lokakuussa 2018.

Jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

Opiskelijat iän mukaan 2017
Ikä Lukumäärä Osuus
    –24 7025 27,7 %
25–29 5537 21,8 %
30–39 6444 25,4 %
40–49 3542 14,0 %
50–59 2004 7,9 %
60– 834 3,3 %
Yhteensä 25386 100,0 %
Opiskelijat sukupuolen mukaan 2017
  Lukumäärä Osuus
Miehiä 7013 27,6 %
Naisia 18373 72,4 %
Yhteensä 25386 100,0 %

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista

Opiskelijat koulutustaustan mukaan 2017
  Lukumäärä Osuus
Ei tutkinto-opiskelija 16232 63,9 %
Tutkinto-opiskelija 9154 36,1 %
Yhteensä 25386 100,0 %