Avoin lukuina 2016

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 41 työntekijää ja lähes 350 tuntiopettajaa. Toimipisteet ovat Helsingissä ja Lahdessa. Opetusta järjestetään myös useissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2016 opintoja noin sadassa oppiaineessa 9 tiedekunnasta. 

Opetusta järjestettiin yhteensä 27 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 65,8 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 25,2 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 21 920 henkilöä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 105 469.

Jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

Opiskelijat iän mukaan 2016
Ikä Lukumäärä Osuus
    –24 6168 28,1 %
25–29 4359 19,9 %
30–39 5680 25,9 %
40–49 3183 14,5 %
50–59 1781 8,1 %
60– 749 3,4 %
Yhteensä 21920 100,0 %
Opiskelijat sukupuolen mukaan 2016
  Lukumäärä Osuus
Miehiä 5733 26,2 %
Naisia 16187 73,8 %
Yhteensä 21920 100,0 %

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista

Opiskelijat koulutustaustan mukaan 2016
  Lukumäärä Osuus
Ei tutkinto-opiskelija 15183 69,3 %
Tutkinto-opiskelija 6737 30,7 %
Yhteensä 21920 100,0 %

Opintopisteet koulutusaloittain

Opintosuoritukset 2016
  op %-osuus
Humanistiset alat 22204 21,1 %
Kasvatusalat 21697 20,6 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 6040 5,7 %
Luonnontieteet 10059 9,5 %
Lääketieteet 211 0,2 %
Maa- ja metsätalousalat 2598 2,5 %
Yhteiskunnalliset alat 42661 40,4 %
Yhteensä 105 469 100,0 %

Avoimen yliopiston rahoituksesta noin kolme neljäsosaa on valtion yliopistoille myöntämää perusrahoitusta, yksi neljäsosa opintomaksutuloja ja loput täydentävää rahoitusta.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet ovat yliopistojen valtion rahoituksen yhtenä laskentaperusteena.