Avoin lukuina 2015

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 70 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa. Toimipisteet ovat Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestettiin vuonna 2015 myös yhteistyössä 33 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2015 opintoja 103 oppiaineessa 9 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 57 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 12 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestettiin 40 oppiaineessa.

Opetusta järjestettiin yhteensä 27 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 65,8 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 25,2 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 20 189 henkilöä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 103 471.
Avoimessa yliopistossa ennätysmäärä suorituksia

Jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

Ikä Lukumäärä Osuus
    –24 5418 26,8 %
25–29 3787 18,8 %
30–39 5436 26,9 %
40–49 3060 15,2 %
50–59 1757 8,7 %
60– 731 3,6 %
Yhteensä 20 189 100,0 %
  Lukumäärä Osuus
Miehiä 4951 24,5 %
Naisia 15238 75,5 %
Yhteensä 20189 100,0 %

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista

  Lukumäärä Osuus
Ei tutkinto-opiskelija 14607 72,4 %
Tutkinto-opiskelija 5582 27,6 %
Yhteensä 20189 100,0 %
  Opiskelijat %-osuus kaikista
Humanistinen 6062 30,0 %
Kasvatustieteellinen 4549 22,5 %
Luonnontieteellinen 2334 11,6 %
Lääketieteellinen 114 0,6 %
Maatalous-metsätieteellinen 728 3,6 %
Oikeustieteellinen 1886 9,3 %
Psykologia 1640 8,1 %
Teologinen 390 1,9 %
Yhteiskuntatieteellinen 5916 29,3 %

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

  op %-osuus
Humanistinen 1920 31,7 %
Kasvatustieteellinen 984 16,2 %
Luonnontieteellinen 471 7,8 %
Lääketieteellinen 31 0,5 %
Maatalous-metsätieteellinen 214 3,5 %
Oikeustieteellinen 198 3,3 %
Psykologia 210 3,5 %
Teologinen 86 1,4 %
Yhteiskuntatieteellinen 2691 44,4 %
Yhteensä 6805 100,0 %

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

  op %-osuus
Humanistinen 20239 19,6 %
Kasvatustieteellinen 25922 25,1 %
Luonnontieteellinen 7189 6,9 %
Lääketieteellinen 177 0,2 %
Maatalous-metsätieteellinen 2576 2,5 %
Oikeustieteellinen 4351 4,2 %
Psykologia 8303 8,0 %
Teologinen 1871 1,8 %
Yhteiskuntatieteellinen 32843 31,7 %
Yhteensä 103471 100,0 %

Avoimen yliopiston rahoituksesta noin kolme neljäsosaa on valtion yliopistoille myöntämää perusrahoitusta, yksi neljäsosa opintomaksutuloja ja loput täydentävää rahoitusta.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet ovat yliopistojen valtion rahoituksen yhtenä laskentaperusteena.

Alla erittelyt Avoimen yliopiston tuotoista ja kuluista vuonna 2015.

Kaavio Avoimen yliopiston tuotoista rahoituslajeittain 2015 Kaavio Avoimen yliopiston kuluista kululajeittain 2015