Avoimen yliopiston netiketti

Verkko-oppimisympäristössä kirjoitetaan tietoisesti eri tavoin eri tarkoituksiin:

  • Foorumilla keskustelu vertautuu puheeseen, joten oikeinkirjoitukseen ei tarvitse kiinnittää erityisen suurta huomiota.
  • Oppimistehtäviin ja kurssin suoritukseen kuuluvissa kirjoituksissa vaaditaan sen sijaan hyvää kirjakieltä ja oikeinkirjoitusta. Jos tästä yleissäännöstä poiketaan, se kerrotaan tehtävänannon yhteydessä.

Kaikissa verkkokeskusteluissa ja sähköpostiviestinnässä noudatetaan aina korrektin viestinnän sääntöjä.

Keskusteluissa pysytään asiassa ja vältetään kaikkea loukkaamista ja henkilökohtaisuuksiin menemistä. Joskus keskustelun aihe tai viestintätapa voi herättää voimakkaita tunteita. Omaa viestiä tai kommenttia ei kannata kirjoittaa tunnekuohun vallassa. Tällaista viestiä joutuu yleensä jälkeenpäin katumaan.

Kirjoitettu teksti saatetaan tulkita eri tavoin kuin kirjoittaja on tarkoittanut. Kiinnitä siksi aivan erityistä huomiota ilmaisuun. Asiallinen, selkeä, naseva ja hyvin jäsennelty teksti on helpointa tulkita oikein.

Turhaa rönsyilyä ja asiasta poikkeamista on syytä välttää. Teksteissä käytetään pieniä kirjaimia, ISOT KIRJAIMET tulkitaan tavallisesti huutamiseksi. Korostuksia voit lihavoida ja hymiöt voivat joskus sopia helpottamaan viestisi tulkintaa.

Kaikki oppimisympäristöissä käytävä keskustelu on osa opiskelua. Sen tarkoituksena on edistää oppimista ja vahvistaa koko opiskeluryhmän myönteistä opiskelukokemusta. 

Asiattomat, loukkaavat ja muut netiketin vastaiset viestit voidaan poistaa keskustelualueelta.