Studerande berättar

Hur är det att studera veterinärmedicin?

Det första läsåret

Under det första läsåret ligger fokus på att studera strukturerna och funktionerna i en frisk kropp. Genast på hösten inleds också praktiska övningar då dissekeringar inom anatomin och laboratoriearbetena börjar. I synnerhet i dissektionssalen tillbringar man mycket tid under första året, och även om det till en början är mycket nervöst för många vänjer man sig snabbt. Dessutom bekantar studenterna sig med mikroskoperingens värld när organismens strukturer också undersöks med hjälp av histologiska prover. I slutet av läsåret studeras frågor som gäller olika djurarters välmående och beteende.

Vad var det bästa under första läsåret? (C-77:s tankar)

”När man i dissektionen inser hur anatomin verkligen fungerar, efter att först ha lärt sig det bara i teorin.”

”Jag tyckte själv om att ha möjligheten att välja kursen Vård av nyfödda föl, och redan under första året få göra något praktiskt.”

”Det bästa är att få närmare förklaringar till de saker som man lärt sig i gymnasiet.”

”Jag tycker att det har varit bäst att märka att man så småningom lär sig saker. Hela året har jag undrat om jag är dålig och om jag överhuvudtaget lär mig något. Men om man funderar mer på det så kan man faktiskt massor! Latin är inte längre helt främmande, jag förstår något av anatomiböckerna och om produktionsdjur vet jag också mycket mer än jag gjorde på hösten under den orienterande veckan.”

”Det har varit helt underbart att se hur mycket våra professorer bryr sig om vad vi lär oss och hur hjälpsamma de är och hur intresserade de också själva verkar vara trots att de har föreläst samma föreläsningar i åratal.”

 

Studerande berättar – utbildningsprogrammet i veterinärmedicin

Studerande i utbildningsprogrammet i veterinärmedicin berättar bland annat vad som fick dem att välja sitt utbildningsprogram, vad som är bäst i studierna och i att studera, hurdana arbetsuppgifter man kan jobba med när man blir färdig och hur de tillbringade sin fritid. Avslutningsvis ger de sina bästa tips om hur man förbereder sig på att ansöka till utbildningsprogrammet.