Fakultetens undervisningslokaler

Studierna sker till största delen på campus i Vik, men i produktionsdjursmedicin genomförs även studier på Saaris i Mäntsälä. I studierna ingår praktikperioder som utförs utanför fakulteten på andra orter.

De veterinärmedicinska studierna inleds i EE-huset i Vik. Där finns Walter-salen som har fått sitt namn efter en pionjär inom mjölkhygien, välutrustade kurslaboratorier samt dissektionssalar för anatomi och patologi – och forskningslaboratorier för olika områden inom veterinärmedicin som blir bekanta för många i samband med examensarbetena.

På andra sidan av campus finns Clinicum, i vars lokaler även universitetets smådjurssjukhus och hästsjukhus finns. Produktionsdjurssjukhuset finns i Mäntsälä. I dessa lokaler ordnas i synnerhet klinisk undervisning.

På Campus Vik kan man också lära känna studenter i lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper, biovetenskaper, farmaci och miljövetenskaper – och naturligtvis med korna i universitetets försöksgård!

Undervisningslokaler

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier hålls i salarna och lokalerna i EE-huset, Clinicum och andra byggnader på Campus Vik. Produktionsdjursundervisning ordnas också i enheten Saaris lokaler.

I Vik i EE-husets välutrustade undervisningslaboratorier ordnas övningsarbete inom olika veterinärmedicinska områden: mikroskopisk anatomi, fysiologi, molekylärbiologi, virologi, bakteriologi, köttbesiktning, livsmedelshygien samt miljö- och hälsoskydd. På nedre våningen finns dissektionssalar där man bekantar sig med anatomin hos friska djur och förändringar som sjukdomar orsakar.

Universitetets djursjukhus är Finlands enda djursjukhus för alla djurarter och en spetsforskningsenhet för veterinärmedicinsk vård. I Vik i Helsingfors finns Smådjurssjukhuset och Hästsjukhuset och i Mäntsälä djurkliniken i Saaris. Universitetets djursjukhus fungerar som undervisningssjukhus och femte årets veterinärstudenter övar praktiska färdigheter genom att delta i vården av patienter på djursjukhuset tillsammans med veterinärer. Djursjukhuset fungerar också som fortbildningsplats för veterinärer under specialistutbildning.

Campus Vik

Campus Vik är ett center för undervisning och forskning i biovetenskap, jord- och skogsvetenskaper, farmaci och veterinärmedicin.

Viikki Campus