Kontaktuppgifter

Veterinärmedicinska fakulteten verkar på Campus Vik och på Saari gård i Mäntsälä.

Ve­te­ri­när­me­di­cins­ka fa­kul­te­ten

PB 66

00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:

Agnes Sjöbergs gata 2

Campus Vik, EE-byggnaden 2. vån.

Växel: +358 (0) 2941 911 

 

Förvaltningstjänsterna

Förvaltnings- och stödtjänster finns vid Universitetsservicen. Kontaktuppgifterna till de lokala tjänsterna för fakultetens personal finns i Flamma (logga in med ditt användarnamn vid universitetet).

Studentservicen

An­sök­nings­ser­vicen

Om du planerar att söka in för att bli examensstuderande får du råd och hjälp av Helsingfors universitets ansökningsservice.

Stu­di­e­råd­giv­ning

Fakultetsspecifik rådgivning Studentservicen i Vik Service för doktorander

Internationellt utbildninssamarbete (frågor om internationell praktik och utbytesstudier)  

Tjänster för press och media

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedia att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Vi erbjuder media fotografier för användning och ordnar evenemang och möten. 

Tjänster för press och media

 

Personal

Personalens kontaktuppgifter finner du i personsökning

Dekaner

Dekanus Olli Peltoniemi 
ledningsassistent Soile Saloranta

Prodekanus Tomi Taira
- forskningen, doktorsutbildningen och innovation. Han ersätter dekanus vid behov.

Prodekanus Riikka Keto-Timonen
- undervisningsärenden och digitalisering

Prodekanus Tarja Sironen
- samhällssamverkan, tvåspråkighetsfrågor och gemensam hälsa 

Prodekanus Heli Simojoki
- forsknings- och undervisningsinfrastrukturer och den kliniska verksamhetsmiljön 

Av­del­ning­en för livs­me­dels­hy­gi­en och mil­jö­häl­sa

Postadress:

PB 66

00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:

Agnes Sjöbergs gatan 2

eller Mustialagatan 1

Helsingfors

Telefon: 0294 1911 (växel)

E-post: el-ehyt-palveluposti@helsinki.fi

Avdelningens ledare

Av­del­ning­en för ve­te­ri­när­me­di­cins­ka bio­ve­ten­ska­per

Postadress:

PB 66

00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:

Agnes Sjöbergs gatan 2

Helsingfors

Telefon: 0294 1911 (växel)

Avdelningens ledare

Av­del­ning­en för kli­nisk häst- och små­djurs­me­di­cin

Viksvägen 49

PB 57 

00014 Helsingfors universitet 

Telefon: 0294 1911 (växel) 

Avdelningens ledare

Av­del­ning­en för kli­nisk pro­duk­tions­djurs­me­di­cin

Avdelningens kontor

Paroninkuja 20

04920 SAARENTAUS

Telefon: 0294 1911 (universitets växel)

Saari laboratorium, produktionsdjursjukhuset

Leissantie 41

04920 SAARENTAUS

Telefon: 02941 40534

Kontoret för veterinärer och forskare

Leissantie 43 B

04920 SAARENTAUS

Saari-enheten

Leissantie 43 A

04920 SAARENTAUS

Djurhållning och -välfärd

Koetilantie 7

(PL 57)

00014 Helsingfors universitet

Avdelningens ledare

Universitetets djursjukhus

Försöksgårdsvägen 2 

00790 Helsingfors 

Direktör 

Häst­sjuk­hu­set

Försöksgårdsvägen 2 

00790 Helsingfors 

Ledande veterinär

Små­djurs­sjuk­hu­set

Försöksgårdsvägen 2 

00790 Helsingfors

Ledande veterinär

Kli­ni­ken i Saa­ris

Leissantie 41

04920 Saarentaus

Ledande veterinär