Patologi och Parasitologi

Eläinlääketieteellinen patologia tutkii tautien syitä ja niiden seurauksia. Parasitologia tutkii eläimillä ja ihmisillä tautia aiheuttavia loisia. Oman tutkimustoimintansa lisäksi oppiaine on mukana monissa tutkimusyhteistyöhankkeissa. Patologia tarjoaa myös diagnostista palvelua sekä yliopistolliselle eläinsairaalalle että ulkopuolisille eläinlääkäreille ja eläinten omistajille.
Den svenska översättningen är under arbete.
Patologi

Eläinlääketieteellinen patologia tutkii eläinten ja elimistön vasteita erilaisiin ärsykkeisiin ja taudinaiheuttajiin. Tärkeitä menetelmiä on kuolleiden eläinten makroskooppiset ja mikroskooppiset avaustutkimukset sekä eläinten kudos- ja solunäytteiden tutkimukset. Tutkimustyössä keskeistä on lisätä ymmärrystä sairauksien syistä ja syntymekanismeista.

Patologia on osa edistynyttä kliinistä eläinlääketiedettä. Kliinisessä työssä taudinaiheuttajien ja tautiprosessin tunnistaminen sekä ennusteen asettaminen on tärkeää sekä yksilön hoidon että eläinpopulaatioiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 

Eläinlääketieteellinen patologia ja parasitologia tarjoavat diagnostista palvelua. Diagnostisiin palveluihin kuuluvat kotieläinten ruumiinavaus ja kuolinsyyn selvitys, kudosbiopsioiden histopatologinen tutkimus ja sytologisten näytteiden tulkinta.

Parasitologi

Parasitologian oppiaineen ydintutkimusaluetta ovat ihmisillä ja eläimillä tautia aiheuttavat niin sanotut zoonoottiset loiset, sekä seura- ja harraste-eläinten loiset. Villieläinten, porojen ja kalojen loistutkimuksessa oppiaine on mukana yhteistyöprojekteissa Ruokaviraston kanssa.