Fysiologi

Forskningen vid avdelningen är multidisciplinär och tvärvetenskaplig.

Forskningen i fysiologi fokuserar på nervsystemets mekanismer för synaptisk signalering. Fokus i projektet ligger på de mekanismer som styr bildandet av kontakter mellan nervceller och uppbyggnaden av hjärnans funktionella neuronnätverk under utvecklingen. Forskarna intresserar sig särskilt för toniskt aktiva Kainat-receptorer (KAR) för glutamat vars funktion förefaller ha en central inverkan på nervsystemets utveckling.

Forskningen utförs på cell- och molekylnivå från neuronnätverk till djurindividens beteende. Kännetecknande för forskningen är ett starkt integrativt grepp. Hos vuxna djur undersöks mekanismer som har att göra med bl.a. hur minnesspår bildas, och i fråga om patofysiologi undersöks mekanismer som anknyter till bl.a. epilepsi och möjligtvis till kroniska smärttillstånd. Inom läkemedelsforskningen innebär upptäckten av en helt ny receptormekanism som styr central nervsignalering intressanta möjligheter att utveckla nya, exaktare och effektivare läkemedel

I forskningen används de nyaste elektrofysiologiska metoderna (patch-clamp, multielektrodmätningar in vitro och in vivo) kombinerat med moderna molekylbiologiska och genetiska metoder.