Studera på svenska

Studera_på_svenska_ryhmä

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet. Det finns en del program med särskilda svenska ansökningsmål. Blir du antagen den vägen innebär det dels att du kommer att studera tillsammans med andra svenskkunniga, dels att du har chansen att studera till stor del på svenska. Det finns också andra program där vi erbjuder undervisning på svenska. Andelen undervisning på svenska varierar mellan programmen och vetenskapsgrenarna – det kan handla om allt från enstaka kurser till nästan hela kandidatutbildningen på svenska. Mer detaljerad information om undervisningsspråket hittar du på Studieinfo.fi.

I de övriga kandidatprogrammen ges undervisningen i regel på finska. Kurslitteraturen är ofta på engelska, och i magisterprogrammen blir engelskan allt vanligare eftersom studier vid Uni ska kunna ge dig tillträde till vetenskap och arbete också utanför Finland. Som svenskspråkig har du oberoende av undervisningsspråk alltid rätt att ställa frågor under föreläsningarna, skriva dina tenter, uppsatser och övriga arbeten samt få handledning på ditt modersmål. På Uni finns över hundra svenskspråkiga forskare och lärare och tiotals övriga anställda som jobbar för att dina studier skall löpa smidigt. Du studerar tillsammans med över 2000 andra svenskspråkiga på Uni. Som svenskspråkig är du alltså inte ensam – Helsingfors är faktiskt Finlands största svenskspråkiga studiestad!

De program där du studerar tillsammans med andra svenskkunniga är i listan nedan markerade med fet stil. I de flesta andra programmen erbjuder vi undervisning på svenska i någon mån. Program utan undervisning på svenska är markerade med en asterisk (*).

Vill du bli läkare eller tandläkare? Utbildningsprogrammen i medicin och odontologi leder till licentiatexamen, vilket innebär att man söker direkt till högre högskoleexamen.

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER

MILJÖ- , LIVSMEDELSOCH BIOVETENSKAPER

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAPER

NATURVETENSKAPER

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER

PROGRAM MED VETENSKAPSGRENAR DÄR DU KAN STUDERA HELT PÅ SVENSKA

Filosofi (svenskt sökmål)

Finskugriska och nordiska språk och litteraturer (välj inriktning: nordiska språk och litteraturer)

Historia (svenskt sökmål)

• Pedagogik (svenska sökmål: klasslärarelärare inom småbarnspedagogik, allmän- och vuxenpedagogik)

Samhällsvetenskaper vid Soc&kom (svenska sökmål: samhällsvetenskap, socialt arbete)

ÖVRIGA PROGRAM

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (välj ort: Helsingfors eller Vasa)

Sociala vetenskaper (*)

Ekonomi (*)

Konstforskning (*)

Kulturforskning (*)

Politik, medier och kommunikation (*)

Samhälle i förändring (*)

Språk (*)

Teologi och religionsforskning (*) 

MILJÖ- , LIVSMEDELSOCH BIOVETENSKAPER

Biologi

Lantbruksvetenskaper

Miljö- och livsmedelsekonomi

Miljövetenskaper

Molekylära biovetenskaper

Skogsvetenskaper

Livsmedelsvetenskaper (*)

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAPER

Medicin (högre högskoleexamen)

Odontologi (högre högskoleexamen)

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen

Veterinärmedicin

Logopedi (*)

Psykologi (*)

NATURVETENSKAPER

Fysikaliska vetenskaper

Geografi

Kemi

Matematiska vetenskaper

Ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Datavetenskap (*)

Geovetenskap (*)