Öppna Uni: Lärare inom småbarnspedagogik

Lärare inom småbarnspedagogik

I studierna för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik studerar du barns uppväxt, utveckling och lärande. Under studierna lär du dig se på småbarnspedagogik från barnets synvinkel och får en insikt i småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska kontexter. Du sätter dig in i småbarnspedagogikens och förskolepedagogikens målsättningar, innehåll och metoder.Hos oss kan du också avlägga grundstudierna i pedagogik 25 sp som ingår i flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik.

Enskilda kurser i småbarnspedagogik

Du kan studera enskilda kurser i småbarnspedagogik.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig.

Är du intresserad av att söka till flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik? Hos oss kan du avlägga grundstudierna i pedagogik 25 sp som hör till urvalskriterierna. Läs mer om grundstudierna i pedagogik här.
Mer information:
Flerformsutbildningen

 

 

Specialkurs i pedagogik Kursen riktar sig i första hand till flerformsstuderande som studerar till lärare inom småbarnspedagogik, men kan också avläggas som fritt valbar kurs inom kandidatprogrammet i pedagogik. Den är också öppen för andra som är intresserade av ämnet.
Prova på-kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken Prova på-kursen är för dig som är intresserad av att studera småbarnspedagogik. På kursen får du bland annat kunskap om småbarnspedagogikens målsättningar och om de pedagogiska möjligheter som daghemsmiljön erbjuder.
Stöd av barns socioemotionella utveckling Kursen riktar sig till exempel till lärare inom småbarnspedagogik och specialpedagogik och andra som är intresserade av ämnet.
Hoppfullhet, dialog och aktörskap Studieavsnittet riktar sig till exempel till lärare i småbarnspedagogik, klasslärare och andra som är intresserade av ämnet.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i pedagogik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

 

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.