Öppna Uni: Lärare inom småbarnspedagogik
Lärare inom småbarnspedagogik

I studierna för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik studerar du barns uppväxt, utveckling och lärande. Under studierna lär du dig se på småbarnspedagogik från barnets synvinkel och får en insikt i småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska kontexter. Du sätter dig in i småbarnspedagogikens och förskolepedagogikens målsättningar, innehåll och metoder.

Enskilda kurser i småbarnspedagogik

Du kan studera enskilda kurser i småbarnspedagogik.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Specialkurs i pedagogik Kursen riktar sig i första hand till flerformsstuderande som studerar till lärare inom småbarnspedagogik, men kan också avläggas som fritt valbar kurs inom kandidatprogrammet i pedagogik. Den är också öppen för andra som är intresserade av ämnet.
Prova på-kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken Prova på-kursen är för dig som är intresserad av att studera småbarnspedagogik. På kursen får du bland annat kunskap om småbarnspedagogikens målsättningar och om de pedagogiska möjligheter som daghemsmiljön erbjuder.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.