Öppna Uni: Studieinriktningen för klasslärare
Studieinriktningen för klasslärare är en av studieinriktningen inom Kandidatprogrammet i pedagogik.

Kurserna i pedagogik ger vidgat perspektiv och fördjupade kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning och undervisning. Inom klasslärarutbildningen betonas flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Utbildningen betonar språkets roll för lärandet i alla ämnen. 

Enskilda kurser inom klasslärarutbildningen

Du kan studera enskilda kurser inom klasslärarutbildningen. 

Se kurserna som ordnats före mars 2021.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Titta in-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Titta in-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik. Efter avslutad kurs ska studenten:   känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning  vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning  känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning    Kurserna är ordnade enligt följande
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.