Öppna Uni: Studieinriktningen för klasslärare
Studieinriktningen för klasslärare är en av studieinriktningen inom Kandidatprogrammet i pedagogik.

Kurserna i pedagogik ger vidgat perspektiv och fördjupade kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning och undervisning. Inom klasslärarutbildningen betonas flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Utbildningen betonar språkets roll för lärandet i alla ämnen. 

Enskilda kurser inom klasslärarutbildningen

Du kan studera enskilda kurser inom klasslärarutbildningen. 

Kurserna som har ordnats före hösten 2021 hittar du här genom att söka på AYEDUK och AYPED.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Prova på-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.