Öppna Uni: Studieinriktningen för klasslärare

Studieinriktningen för klasslärare är en av studieinriktningen inom Kandidatprogrammet i pedagogik.

Kurserna i pedagogik ger vidgat perspektiv och fördjupade kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning och undervisning. Inom klasslärarutbildningen betonas flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Utbildningen betonar språkets roll för lärandet i alla ämnen. 

Enskilda kurser inom klasslärarutbildningen

Du kan studera enskilda kurser inom klasslärarutbildningen.På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Prova på-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik. Om du har avlagt kursen EDUK401sva Prova på-kurs i pedagogik Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning (2 sp) kan du avlägga en kompletteringsdel EDUK401svb (3 sp). Kursen Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning (2 sp) och kompletteringsdelen (3 sp) som genomförs inom ramen för kursen Introduktion till pedagogiken motsvarar tillsammans kursen Introduktion till pedagogiken 5 sp.
Övriga kurser i pedagogik Valbara kurser och övriga kurser. Kursutbudet kan kompletteras under läsåret.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i pedagogik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Vill du söka till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.