Öppna uni: Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är en studiemodul inom Kandidatprogrammet i pedagogik.

På kurserna inom modulen stärker du ditt pedagogiska kunnande inom svensk integration, svenska som andraspråk och flerspråkighet i den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Kurserna i modulen förbereder blivande och verksamma lärare samt andra intresserade att stötta svenska som andraspråk och flerspråkig identitet hos barn, unga och vuxna med invandrarbakgrund. I ett bredare perspektiv ger kurserna i modulen beredskap till att arbeta språkmedvetet och stärka alla elevers kunskaper i svenska som skolans undervisningsspråk, eller svenska som språkbadsspråk. Innehållet i kurserna kan delvis anpassas enligt den studerandes eget arbets-, studie- eller intresseområde.

Studiehelheter och enskilda kurser inom svenska som andraspråk

Du kan avlägga enskilda kurser inom studiemodulen.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan.

Mer information om modulen EDUMOD022 Svenska som andraspråk ser du här.  Våren 2024 erbjuds följande kurser via Öppna universitetet:
 

  • EDUK052 Flerspråkig språkutveckling och svenska som andraspråk 5 sp
  • EDUK053 Språkmedveten verksamhetskultur som stöd för svenska som andraspråk 5 sp

Kurserna ordnas som distansstudier. Det på förhand inspelade föreläsningsmaterialet kan bekantas med i egen takt och gruppträffarna ordnas på Zoom. En stod del av gruppträffarna kan också avläggas i egen takt.

Läsåret 2024-25 kompletteras studiemodulen med kurserna EDUK051 Språklig mångfald i ett flerspråkigt samhälle 5 sp, EDUK054 Språkdidaktik i pedagogiska verksamheter 5 och EDUK055 Mångprofessionellt samarbete för svenska som andraspråk 5 sp. 

 

Svenska som andraspråk Två av kurserna erbjuds som öppna universitetskurser våren 2024.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i ämnet under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.