Öppna uni: Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i pedagogik. Du kan avlägga enskilda kurser eller grundstudiehelheten på 25 studiepoäng.

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) undersöker människans utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella aspekterna av fostran och utbildning.

Studiehelheter och enskilda kurser inom pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Du kan avlägga enskilda kurser eller grundstudiehelheten på 25 studiepoäng.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan.

I studierna får du lära dig om till exempel förändringar i utbildningspolitik och utbildningssystem, perspektiv på ojämlikhet och social rättvisa, lärande och undervisning ur individens och samhällets perspektiv, förändringar i arbetslivet samt organisationsutveckling.

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:
EDUK401 Introduktion till pedagogiken 5 sp
PED002 Lärande och utveckling 5 sp
PED003 Didaktik 5 sp
PED001 Pedagogikens sociala, filosofiska och kulturella grunder 5 sp
EDUK001 Orientering till pedagogisk forskning 5 sp

Kurserna ordnas i samarbete med Helsingfors Arbis. Kurserna ordnas som webbkurser.

Grundstudiehelheten lämpar sig också för dig som studerar till lärare inom småbarnspedagogik.

Grundstudierna i pedagogik I grundstudierna ingår fem kurser.

I studierna får du lära dig om till exempel förändringar i utbildningspolitik och utbildningssystem, perspektiv på ojämlikhet och social rättvisa, lärande och undervisning ur individens och samhällets perspektiv, förändringar i arbetslivet samt organisationsutveckling.

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:
EDUK401 Introduktion till pedagogiken 5 sp
PED002 Lärande och utveckling 5 sp
EDUK402 Allmän pedagogik och vuxenpedagogik i ett samhällsperspektiv 5 sp
PED001 Pedagogikens sociala, filosofiska och kulturella grunder 5 sp
EDUK001 Orientering till pedagogisk forskning 5 sp

Kurserna ordnas i samarbete med Helsingfors Arbis. Kurserna ordnas som webbkurser.

Grundstudiehelheten lämpar sig också för dig som studerar till lärare inom småbarnspedagogik.

Grundstudierna i pedagogik I grundstudierna ingår fem kurser.

Ämnesstudierna erbjuds inte läsåret 2023-2024.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

För att kunna avlägga ämnesstudierna i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) måste grundstudierna (25 sp) vara genomförda och godkända.

Ämnesstudierhelhetens omfattning för studenter vid Öppna universitetet är 35 studiepoäng. I helheten ingår följande kurser:

EDUK912 Pedagogisk verksamhet i organisationer, 5 sp
EDU914 Utbildningsplanering och utvärdering, 5 sp
EDUK915 Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar, 5 sp
EDUK916 Utveckling och non- kognitiva färdigheter, 5 sp
EDUK917 Vetenskapsfilosofi och pedagogisk metodologi, 5 sp
EDUK Seminariearbete, 5 sp (undervisas i samband med EDUK913sv Kandidatavhandling och seminarium.

Dessutom väljs en av följande:
EDUK002 Kvalitativa forskningsmetoder I, 5 sp eller
EDUK003 Kvantitativa forskningsmetoder I, 5 sp.

 

Ämnesstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Ämnesstudiehelhetens omfattning för studenter vid Öppna universitetet är 35 studiepoäng.
Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Prova på-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.
Prova på-kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken Prova på-kursen är för dig som är intresserad av småbarnspedagogik. På kursen får du bland annat kunskap om småbarnspedagogikens målsättningar och om de pedagogiska möjligheter som daghemsmiljön erbjuder.
Prova på-kursen Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning, kompletteringsdel Kompletteringsdel för dem som genomfört Prova på-kursen Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i pedagogik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

 

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.
Kurser som ordnats före hösten 2021: Sök på koderna AYEDUK- och AYPED- i kurssökningen.