Strategi 2021–2030

Strategi 2021–2030
Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande, dialog och modigt tänkande. Genom vår grundforskning, fördomsfria nyfikenhet och samarbetsinriktade verksamhet skapar vi förutsättningar att lösa de stora globala problemen.
Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande, dialog och modigt tänkande. Genom vår grundforskning, fördomsfria nyfikenhet och samarbetsinriktade verksamhet skapar vi förutsättningar att lösa de stora globala problemen.

Med vetenskapens kraft – för världens bästa

År 2030 hör vårt universitet till de främsta i världen. Vi är ett nationellt och internationellt ansett bildningsuniversitet. Vår framgång grundar sig på djupgående och banbrytande områdesspecifik kunskap, tvärvetenskaplig forskning och högklassig undervisning.

Det är första gången som Helsingfors universitets strategi sträcker sig över en period på tio år. Strategin utmejslades som ett samarbete mellan hela universitetet och dess intressentgrupper såsom alumner och beslutsfattare. Universitetets gemensamma värderingar sanning, bildning, frihet och gemenskap utgör grunden för strategin och styr det dagliga arbetet och samspelet. Vårt gemensamma arbete styrs av fyra strategiska val och våra målsättningar för vad vi vill åstadkomma fram till 2030.

Du kan läsa stra­te­gin på nätet eller ladda ned strategi som PDF.

Var befinner vi oss 2030?

År 2030 hör vårt universitet till de främsta i världen. Vi är ett nationellt och internationellt ansett bildningsuniversitet. Med forskningens och undervisningens kraft tar vi fram kunskap för hela världens bästa. Som ett resultat av vårt arbete bygger det samhälleliga beslutsfattandet i allt högre grad på forskningsbaserad kunskap.