Helsingfors universitet

Helsingfors universitet
Forskning, undervisning, samverkan med samhället: Helsingfors universitet har till uppgift att producera forskningsbaserad kunskap för hela världens bästa. Läs mer om oss och kom med och skapa en bättre framtid!
Forskning, undervisning, samverkan med samhället: Helsingfors universitet har till uppgift att producera forskningsbaserad kunskap för hela världens bästa. Läs mer om oss och kom med och skapa en bättre framtid!

Vadå Helsingfors universitet?

Helsingfors universitet är Finlands största och äldsta universitet. Vi har alltsedan 1640 deltagit i att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle som enligt många mätare är det bästa i världen. I dag tar vår mångvetenskapliga gemenskap fram lösningar på problem som berör oss alla, också internationellt. Gemenskapen består av 40 000 studenter och anställda och skapar lösningar som formar om vår planets och hela mänsklighetens framtid.

Lediga anställningar

Se alla lediga anställningar vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitets framgång och framtidsarbete

Helsingfors universitet är en viktig kraft i Finland och internationellt. Universitetets intressen och rättigheter bevakas av rektorn, kanslern och ledningen. Vår strategi framhäver nytänkande, studenternas ställning och en kreativ forskningsmiljö. Vi tar fram lösningar på globala problem i samarbete med våra nuvarande och nya samarbetspartner.

Ta kontakt och besök oss

Helsingfors universitet deltar aktivt i samhällelig verksamhet. För medier erbjuder vi en presstjänst som kan nås per telefon och listor över våra experter. Tankehörnan och de andra besöksmålen erbjuder aktuella vetenskapliga diskussioner och upplevelser. Arkivet och registraturen erbjuder dokumenttjänster.