Boka lokal

Helsingfors universitet har lokaler för ditt evenemang. På fyra campus finns allt från arbetsrum för samskapande till auditorier som rymmer 700 personer.

Samarbetspartner kan också boka lokaler vid forskningsstationerna på olika håll i Finland.
Lokaler att hyra i Helsingfors
Uthyrning av undervisningslokaler

Drygt 400 olika slags undervisningslokaler hyrs ut inom den allmänna bokningen av lokaler. Du kan välja bland små föreläsningslokaler, behändiga seminariesalar, kompakta auditorier och även en festsal som rymmer 700 personer. 

På presentationssidorna för undervisningslokalerna finns information om lokalerna som kan bokas, deras prissättning, villkor för bokning och avbokning samt lokalbokningens kontaktuppgifter. 

Övriga lokaler som hyrs ut

Lokalerna nedan bokas direkt av enheten i fråga. Kontaktuppgifterna finns på enheternas webbplatser. 

Uthyrningsbara lokaler annanstans i Finland

Universitetet har forskningsstationer runt om i Finland. De hyr ut lokaler till exempel för seminarier. 

Hur ordnar jag ett evenemang vid universitetet?

Du kan boka en av universitets lokaler som passar ditt evenemang. 

Du kan även ordna evenemanget i samarbete med universitetet. Program i Tankehörnan, föreläsningar och seminarier samt program i museernabiblioteken och observatoriet är exempel på program och evenemang som ordnas i samarbete.

Universitetets enhet Kommunikation och samhällsrelationer hjälper dig vid behov hitta rätt samarbetspartner. 

Vem kan boka lokalerna? 

Lokalerna hyrs ut för korttida användning till företag, vetenskapssamfund, offentliga och allmännyttiga samfund samt föreningar och medborgarorganisationer. 

Lokaler hyrs inte ut för:

  • firande av olika ländernas nationaldag 
  • partipolitiska eller religiösa tillställningar 
  • kommersiell verksamhet som direkt konkurrerar med universitetet såsom avgiftsbelagda utbildningar, seminarier och preparandkurser.  

Servering och utställningar  

Serveringen för evenemang beställs av restaurangen i fastigheten.  Kontaktuppgifter finns på lokalernas presentationssidor

Servering ordnas inte i undervisningslokaler. Restaurangens personal hjälper kunden hitta en lämplig plats för serveringen. 

Restaurangen med verksamhet i fastigheten har catering-rätt till evenemang som ordnas i universitetens lokaler. Det är inte tillåtet att ta med sig egen mat och dryck. 

Det är också möjligt att ordna utställningar till exempel i samband med evenemang. Lämpliga platser för utställningar är t.ex. entréhallarna.  Om man vill använda byggnadens entréhall ska man alltid komma överens om det med vaktmästaren. 

Vaktmästaren hjälper till med de praktiska arrangemangen för utställningen. Vaktmästarens kontaktuppgifter finns på lokalernas presentationssidor

Avbokning

Kontrollera villkoren för avbokning på den uthyrande enhetens webbplats.

Avbokning av lokaler sker via samma enhet där man ursprungligen bokat lokalen.

Avbokning av undervisningslokaler ska göras via den centraliserade lokalbokningen, avbokning av övriga lokaler görs endast direkt hos enheten i fråga. 

Tillgänglighet

En fungerande miljö gör inte skillnad mellan människor utgående från rörelse- eller funktionsförmåga: den är tillgänglig. Finns det trappor i lokalen, finns byggnaden vid en gata med kullerstenar eller har byggnaden till exempel smala dörröppningar?

Du bör beakta de särskilda tillgänglighetsbehoven hos deltagarna i evenemanget då du planerar och budgeterar för evenemanget. I en tillgänglig miljö är alla jämlika oberoende av individuella egenskaper som kan gälla syn, hörsel, rörlighet, ålder, inlärningssvårigheter eller annat.

Tips för tillgänglighet: 

  • Ta kontakt med universitets lokalbokning på adressen tilavaraus@helsinki.fi vid frågor om lokalernas tillgänglighet. Fråga även om lokalen är försedd med induktionsslinga som hjälpmedel för hörselskadade. 
  • Man bör komma ihåg att anlita och budgetera för eventuella hörseltolkar. Mer information fås bland annat av Hörselförbundet.

Mer information om tillgänglighet:  

Även webbtillgängligheten ska beaktas: Med webbtillgänglighet avses att webbplatser och mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå dem. (Källa: Finansministeriet: tillgänglighet

Webbtillgänglighet vid Helsingfors universitet

Universitets jämställdhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsarbete