Jobba hos oss

Den som söker en undervisnings- och forskningsanställning vid Teologiska fakulteten ombeds följa anvisningarna nedan om universitetsportföljen, bedömning av undervisningsförmågan och publikationsförteckningen. Där finns också en beskrivning av professorstillsättningen vid fakulteten.

Se också Helsingfors universitets anvisningar och lediga platser:

En universitetsportfölj är en översikt som liknar en vetenskaplig rapport, i vilken författaren dokumenterar sin centrala yrkeskompetens och ger en överblick över sina akademiska meriter (forskning, undervisning, administrativt arbete och annat arbete).

Portföljen ska sammanställas och meriterna presenteras med avseende på den anställning som söks. Portföljens längd är max. 4–7 sidor (jämte bilagor enligt anvisningarna). I avsnittet som gäller undervisning och handledning ska den sökande beakta fakultetens anvisningar om bedömningen av pedagogiska meriter.

  • Helsingfors universitets anvisningar för hur man gör upp en universitetsportfölj
  • Teologiska fakultetens precisering (PDF) till anvisningarna för universitetsportföljen

Vid Helsingfors universitet fäster man vikt vid och värdesätter hög kvalitet i undervisningen. Lärarna vid universitetet och fakulteten är kompetenta och behöriga forskare och lärare på sina områden. Vid Teologiska fakulteten bedömer pedagogiska nämnden undervisningsförmågan hos den som söker en undervisnings- eller forskningsanställning. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet.

  • Bedömning av undervisningsförmågan (PDF, på finska) vid Teologiska fakulteten fr.o.m. 1.3.2016
  • Tidigare anvisningar för bedömning av undervisningsförmågan (på finska)