Smocka är journalistikstudenternas årliga produktionsperiod

Smocka är en årligen återkommande mångmedial nyhets- och aktualitetsredaktion som utgörs av journalistikstudenter från olika årskurser vid Soc&kom och mediestuderande från yrkeshögskolan Arcada.

Under tre veckor jobbar studenterna tillsammans med att producera journalistiskt innehåll för många olika plattformar. De har en aktiv nyhetsbevakning i alla medier, de gör radioprogram och poddar, de ger ut en tidning och skapar innehåll för sociala medier, och allt samlas på webbplatsen smocka.fi. Smocka utvecklas i takt med den omgivande medievärlden och tröskeln är låg för att pröva på nya format, plattformar och produktionssätt.

Praktiska journalistikövningar är något som alltid ingått i journalistikutbildningen vid Soc&kom, men sin nuvarande form, och namnet Smocka, fick produktionsperioden år 2011. Under coronapandemin producerades Smocka på distans, vilket stärkte studenternas förmåga till flexibilitet och ansvarstagande. Våren 2021 genomgick radiostudion i Soc&kom en totalförnyelse och tekniken uppgraderades, vilket skapar nya möjligheter för studenterna att producera innehåll.

För journalistikstudenterna är Smocka en unik möjlighet att få prova på journalistiskt arbete, genom att de får omfatta sina teoretiska studier i praktiken och samtidigt förbereda sig för arbetslivet. Alla får utveckla sina färdigheter i en trygg miljö, där de får respons på sitt arbete. Studenterna får testa på olika roller i en nyhetsproduktion, till exempel reporter, radioproducent, layoutare, veckochef eller chefredaktör.

Den bärande idén är att studenterna jobbar tillsammans, så att de äldre studenterna handleder de yngre, medan lärarna har en coachande roll (en form av omvänt klassrum, flipped classroom). Det sammanför studenter på olika nivåer och ger dem nya upplevelser. Första årets studenter jobbar som reportrar, andra årets studenter jobbar med radio och poddar och tredje årets studenter jobbar som producenter, med layout av Smockatidningen eller som journalistiska chefer. Som ansvariga utgivare för Smocka fungerar studenter som studerar kommunikation i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Studerande från Arcada deltar främst i videoproduktionen, men kan även ha andra roller beroende på intresseområden.

Grundprincipen är att ansvaret växer för varje år, i takt med att studenterna lär sig mera. När äldre studenter handleder yngre blir den egna utvecklingen synlig för dem själva, vilket är en viktig del av lärandeprocessen. Genom daglig respons och systematiska reflektioner utvecklar studenterna sitt kunnande och kan reflektera över journalistiken, journalistiska metoder och redaktionella roller. Smocka förbereder studenterna för framtidens redaktioner och svetsar samman studenterna, vilket ger dem nätverk för livet.

Läs nyheten: Inget alternativ att slopa Smocka