Vetenskapsområden

Svenska social- och kommunalhögskolan har sex vetenskapsområden som också kan väljas som studieinriktning. Forskningen bygger på högskolans sex vetenskapsområden, men forskningen har blivit allt mer tvärvetenskaplig och organiseras i fem tematiska nätverk.
Journalistik och kommunikation

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, politisk kommunikation, samt genus och medier.

Ansvarig för vetenskapsområdet: Jaana Hujanen

 

Rättsvetenskap

Rättsvetenskap vid högskolan fokuserar på offentlig rätt.  Undervisningen omfattar hela spektret från grundlag, delar av EU-rätten och förvaltningsrätten i vid bemärkelse till social- och hälsovårdens rättsliga reglering. Forskningen är i huvudsak inriktad på kommunalrätten, rätten till bostad som grundläggande rättighet och på grundlagsfrågor i reformer inom social- och hälsovården.

Ansvarig för vetenskapsområdet: Martin Björklund

Socialpsykologi

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen skapar och påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende och organisationspsykologi.

Ansvarig för vetenskapsområdet: Anna Henning-Lindblom

Socialt arbete och socialpolitik

Socialt arbete och socialpolitik fokuserar på samspelet mellan samhällets och välfärdspolitikens utveckling, människors vardagliga levnadsvillkor och förbättringen av människors livssituation. Av särskilt intresse är den nordiska välfärdspolitikens värdegrunder och legitimitet, möjligheter och utmaningar. Även frågor om medborgarskap och medborgarskapspraktiker bland utsatta befolkningsgrupper, liksom olika aspekter av socialt arbete med immigrantfamiljer, barn och unga är centrala.

Ansvarig för vetenskapsområdet: Helena Blomberg-Kroll

Sociologi

Inom sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom högskolan finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Ansvarig för vetenskapsområdet: Elina Oinas

Statskunskap med förvaltning

Statskunskap med förvaltning vid högskolan ger breda insikter i politiska fenomen med fokus på styrningen och ledningen av den offentliga politiken i en nordisk, europeisk och internationellt jämförande kontext. Forskningen inom vetenskapsområdet ger en fördjupad förståelse för samhällelig organisering och analytisk förmåga att kritiskt granska politiska processer, strategier, aktörer, deltagande, opinion och kommunikation.

Ansvarig för vetenskapsområdet: Sebastian Godenhjelm