Forskningssamarbete

Svenska social- och kommunalhögskolan har omfattande forskningssamarbeten såväl inom Helsingfors universitet som nationellt och internationellt.

Inom Helsingfors universitet ingår Soc&kom i INEQ - Helsinki Inequlity Initiative och i Institutet för humaniora och samhällsvetenskaper HSSH. INEQ sammanför forskare från flera fakulteter vid Helsingfors universitet kring frågor om ojämlikhet. HSSH är en föregångare inom vittfamnande människovetenskaplig forskning och institutet främjar en ny typ av multidisciplinär forskningskultur såväl nationellt som internationellt.

Soc&kom har omfattande forsknings- och utredningssamarbeten med myndigheter och organisationer utanför universitetsvärlden. Högskolan samarbetar nära med andra universitet och högskolor Finland och i Norden.

Forskare och lärare deltar aktivt i olika internationella forskningsprogram, -nätverk och -projekt. Den nordiska referensramen har en central roll i både undervisningen och forskningen vid Soc&kom. Genom gästforskaravtal och gästprofessoravtal anknyts erkända forskare och professorer till Soc&kom. De representerar forskningsområden som stärker Soc&koms profilområden.

Den nordiska referensramen har en central roll i både undervisningen och forskningen vid Soc&kom.