Välfärd på nya sätt

Master Class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkivat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.

 

Master Class är ett nytt tillvägagångssätt och sätt att lära sig: det grundar sig på utmaningar och är en kollektiv process för arbete och lärande. Under processens gång utarbetar studenter och forskare konkreta förslag för hur man kan svara på välfärdssamhällets framtida utmaningar tillsammans med sin samarbetspartner ur företagsvärlden.

Master Class lanserades 2012 och gick ut på ett samarbete mellan Helsingfors universitet och LähiTapiola. Inom programmet Hyvä yhteiskunta Master Class har man diskuterat välfärdssamhällets framtid tillsammans med unga förmågor. Framtiden har behandlats med ansvarighet och delat värde som utgångspunkter. 130 deltagare, 30 mentorer och ett stort antal experter har tillsammans löst problem, t.ex. i fråga om social- och hälsotjänsternas utveckling samt trygghet i urbana miljöer, och de har diskuterat hur vi kan skapa hållbara businessmodeller kring dessa teman.

Helsingfors universitet och Outotec lanserade Sustainability Master Class 2016. År 2018 ordnades Sustainability Master Class för andra gången och då fördjupade deltagarna sig i frågor om socialt ansvar och riskhantering i gruvverksamhet.

Läs mer om Master Class och delta!

Allt går inte att lära sig i en föreläsningssal

Målet med Master Class är att erbjuda aktuell information och nya perspektiv i fråga om det finländska välfärdssamhällets tillstånd och möjligheter att skapa nätverk med olika samhällsaktörer och universitetssamfundet. I lärandeprocessen exponeras deltagarna såväl för varandra som för det omgivande samhället. 

– Master Class lyckades fint med att samla universitets- och företagsvärlden kring en viktig fråga. Det var särskilt fint att se studenternas iver och engagemang för projektet. LähiTapiolas mål var att ta upp och diskutera försäkringsbolagens roll som aktörer som kompletterar den offentliga sektorn i produktionen av välfärdsskapande tjänster. Dessutom önskade vi att vår ledning och våra experter skulle få nya perspektiv och idéer för hur vår strategi kunde utvecklas. Även detta mål uppnåddes. Den väl genomförda processen i Master Class berikade också våra egna arbets- och förfaringssätt, säger bolagsgruppdirektör Jari Sundström från LokalTapiola.

Kom med!

Är du intresserad av Master Class-modellen och av samarbete med universitetet? Experterna vid enheten för samhällsrelationer fortsätter bygga upp samarbetet med dig ­– ta kontakt. Studenterna löser också problem tillsammans med olika samhällsaktörer t.ex. på projektkurser och med företagarverksamhet i företagarsammanslutningen Helsinki Think Company. I vetenskapstävlingen Helsinki Challenge angrips problemen också med utgångspunkt i samskapande och kollaborativt arbete.

Läs mer om Master Class-programmet och de unga experternas lösningar >>