Utveckla din arbetsgemenskap och organisation

Engagerade och reflekterande medarbetare är den viktigaste resursen för en organisation. Utveckla medarbetarnas kompetens för att öka välbefinnandet och resultatet.
Bekanta dig med våra tjänster

Hos oss hittar du många olika alternativ för kompetensutvecklingen av medarbetarna på ditt företag eller i din organisation. Du kan välja mellan utbildningar på olika teman och ämnen från den öppna universitetsutbildningen till skräddarsydda fortbildningar och utvecklingslösningar för olika behov.

För fortbildningarna ansvarar HY+, ett fortbildningsbolag som ägs av Helsingfors universitet. Våra utbildningar grundar sig på den senaste forskningsbaserade kunskapen som kombineras med praktiska exempel från verklighetens arbetsliv. Utbildningarna genomförs med tidsenliga metoder i moderna lärmiljöer under ledning av experter inom området och pedagogiskt kunniga utbildare och lärare.

Vi erbjuder fortbildning inom kommunikation, undervisning och lärande, ledarskap och välbefinnande. Fortbildningen är öppen för alla. Utbildningen kan också skräddarsys enligt företagets behov.

HY+ tjänster hjälper företag, organisationer, kommuner och arbetsgemenskaper mot bättre resultat, konkurrenskraft och välmående personal med hjälp av lösningar för kontinuerligt lärande. Färska forskningsrön utgör grunden för de praktiska utbildningarna och träningsprogrammen.

Innehållet i, nivån på samt genomförandet och omfattningen av de utbildningar och utvecklingslösningar som skräddarsys för företag och organisationer planeras tillsammans med kunden så att de uppställda målen uppnås så effektivt och verkningsfullt som möjligt. I tjänsterna utnyttjas enligt kundens behov experter från Helsingfors universitet och andra samarbetsnätverk.

Utöver skräddarsydda utbildningar erbjuder HY+ öppna utbildningar och träning för enskilda personer samt ansvarar för samordningen av utbildningsexporten vid Helsingfors universitet.

Mer information & ta kontakt