Partnerskapsprogram

Helsingfors universitets nyckelpartnerskap för samman orädda problemlösare. Våra partner förenas av ambitionen att skapa hållbar tillväxt och strävan efter genombrott inom sitt eget område.
Nyckelpartnerskap för samman orädda problemlösare

Helsingfors universitets modell för nyckelpartnerskap har utvecklats för företag som har blicken fäst längre fram. Företagens förmåga att skapa innovationer, uppdatera sitt kunnande och göra hållbarhet till en konkurrensfördel blir allt viktigare framgångsfaktorer i en föränderlig värld.

Med 11 fakulteters och 40 000 nyfikna tänkares förenade krafter erbjuder vi företag möjligheten till stöd från toppforskning och unika experter. Vår mångvetenskapliga tillvägagångssätt ger företag en exceptionell möjlighet att fördjupa sig i de teman som är viktigast för verksamheten – med vetenskapens kraft.

Varje nyckelpartnerskap bildar en egen helhet som följs upp med särskilda effektivitetsmätare. Vi har erfarenhet av att genomföra såväl enskilda projekt som fleråriga forskningssamarbeten med globala företag. För varje nyckelpartner har vi utsett en kundansvarig (Key Account Manager) som tar hand om partnerskapet på ett aktivt och målinriktat sätt. 

Vi har etiska principer som vi följer i allt vårt samarbete med företag.

 

Hur hjälper vi företag att stärka deras konkurrenskraft?
 • Påskynda innovationer
  Toppforskning har kraften att förändra världen. Tillsammans med våra partner startar vi djärva forskningsprojekt som sträcker sig över gränserna mellan olika vetenskapsdiscipliner.
   
 • Ny insikt kring tillväxt
  Pionjärer tror på hållbar förändring, och det gör vi också. Vi hjälper våra partner att utveckla ny affärsverksamhet – med vetenskapens kraft.
   
 • Nå ut till framtidens experter
  Gen Z representerar tankevärlden hos den nya generationen. Vi strävar efter fördomsfria sätt att ta vara på en gemenskap med 30 000 studenter som en del av affärsutveckling.
   
 • Uppdatera kompetensen
  Den som tänker lyckas i en föränderlig värld. Vi utvecklar nya färdigheter för dagens arbetskraft och förbättrar våra metoder för att omvandla tankar till handling.
   
 • Förmågan att blicka längre fram
  Horisonten 10–15 år framåt i tiden förblir suddig om man inte ser framåt. Vi hjälper företag att utveckla sin förmåga att se långsiktigt på utvecklingskostnader och deras påverkan på affärsverksamheten.
Vi vill arbeta tillsammans för att utveckla lösningar för en hållbar användning av förnybara resurser. I en anda av kontinuerligt lärande kommer vi att stärka våra färdigheter och förmågor och bättre integrera studenter i vårt partnerskap.
Kone OYJ

Helsingfors universitet och KONE Oyj har utvecklat ett partnerskap särskilt kring forskning och doktorsutbildning. Forskningsteman för partnerskapet är forskning om artificiell intelligens, hållbar utveckling och ett urbant liv.

Ämnen som intresserar båda parterna har i samarbete med flera fakulteter gjorts till projekt som det ansökts om finansiering för av Business Finland och Finlands Akademi.  För närvarande pågår en forskningshelhet som leds av Centret för konsumentforskning om möjligheten att använda visuell information i konkretiseringen av konsumenternas föreställningar och förväntningar om rörlighet i städer. Projekt i beredningsfasen är Urban Simulation Lab, ett projekt inom forskning om artificiell intelligens, och Transformative cities, ett projekt inom hållbarhetsvetenskap.

Utöver forskningen har Helsingfors universitet och KONE prövat att genomföra undervisningssamarbete vid magisterprogrammet i urbana studier och planering och pilottestat doktoranders Business Sprint-avsnitt. Syftet med Business Sprint-avsnitten är att utveckla ett företags förståelse om kompetensen hos unga forskare och uppmuntra forskarna till att pröva att samarbeta med företag. Detta samarbete utvecklas vidare från pilottestskedet som en del av Talent Boost-verksamheten inom Forskningsservicens doktorsutbildning.

Teman för samarbete

 • Artificiell intelligens
 • Hållbar utveckling
 • Ett urbant liv

 

Metsä Group Finland

I samarbetet mellan Helsingfors universitet och Metsä Group fördjupar parterna sitt forsknings- och utbildningssamarbete och löser globala hållbarhetsutmaningar.  Teman för forskningen är i första hand metoder och teknik inom hållbart skogsbruk, förvaltning av skogsresurser, virkesdrivning, fiberbaserat material (såsom livsmedelsförpackningar), jonvätskor och kemi inom den cirkulära ekonomin. Samarbetet fokuserar även starkt på studenterna. Målet är att ge studenterna som omfattas av samarbetet en tydlig väg från kandidatstudierna vidare ut i arbetslivet. Vägen till arbetslivet omfattar projektarbeten, praktikplatser, sommarjobb och pro gradu-avhandlingar under studietiden samt en eventuell anställning vid Metsä Group. Med samarbetet vill vi också sänka tröskeln för att anställa särskilt internationella studenter. Studenterna får bekanta sig med Metsä Group under företagsbesök och genom gästföreläsare som besöker kurserna.

 

Teman för samarbete

 • Metoder och teknik inom hållbart skogsbruk
 • Förvaltning av skogsresurser
 • Virkesdrivning
 • Fiberbaserat material
 • Jonvätskor
 • Kemi inom den cirkulära ekonomin
Nokia / Nokia Bell Labs

Nokia Bell Labs valde Helsingfors universitet till sitt program ”Distinguished Academic Partnership” år 2017. Samarbetet mellan Nokia Abp, Nokia Bell Labs och Avdelningen för datavetenskap har varit intensivt i flera år. Vid Helsingfors universitet finns Nokia Center for Advanced Research, som Nokia har stött med donationsmedel och där till exempel professor Pan Hui, Nokia Chair in Data Science, bedriver forskning.

Samarbetet mellan Helsingfors universitet, Nokia och Nokia Bell Labs fokuserar på forskning inom datavetenskap – särskilt datanät och artificiell intelligens. Exempel på ett tillämpningsområde inom forskningen var projektet MegaSense, som koncentrerade sig på luftkvaliteten i städer och utvecklingen av ett sensornätverk. Projektförberedelser mellan partner pågår hela tiden. Bland personalen vid Nokia och Nokia Bell Labs finns många alumner från Helsingfors universitet och det ordnas regelbundet forskarmöten med Avdelningen för datavetenskap.

Viktiga samarbetsområden utöver forskningsarbetet är utbildningen av experter och att sprida kunskap om fenomen som påverkar samhället, såsom webbkursen om 5G- och 6G-nätverk, Core 5G and Beyond, som är öppen för alla.

 

 

Teman för samarbete

 • Datanät (5G och 6G)
 • Artificiell intelligens
Mer information och kontakt

Om du vill veta mer om partnerskap med universitetet, vänd dig till oss!

Ta kontakt för att boka ett möte: business@helsinki.fi.