För företag
Vi vill ställa våra forskningsresultat och kompetensen hos våra utexaminerade studenter till samhällets förfogande på bästa möjliga sätt. Börja samarbeta med oss för att få nya idéer, utveckla ditt företags affärsverksamhet och för att säkerställa att ditt företag har tillgång till kompetens på toppnivå.

Vill du få tillgång till de främsta och senaste forskningsdata för användning inom ditt företag? Det breda underlaget för den vetenskapliga forskningen vid Helsingfors universitet ger möjligheter till tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Med forskningssamarbete ökar du kunskapskapitalet om dina produkter hos ditt företag och utvidgar forsknings- och produktutvecklingsverksamheten.

Samarbetsexempel 

Helsing­fors universitet och No­kia Bell Labs ut­veck­la­de smart 5G-tek­no­lo­gi för att föl­ja luft­kva­li­te­ten

 

Tillsammans kan vi erbjuda begåvade forskare det bästa utgångsläget för innovation.

Våra studenter bidrar med ny entusiasm och kompetens till ditt företag. Eftersom utbudet av utbildning vid vårt universitet är det mest omfattande i landet, hittar du studerande med olika slags kompetens för olika uppgifter.

Samarbetsexempel

Fö­re­tags­sam­ar­be­te som in­te­gre­ras i un­der­vis­ning­en är win-win-win

En prak­ti­kant för med sig färskt kun­nan­de till ar­bets­ge­men­ska­pen

Vi rekommenderar absolut att anställa en praktikant!

Vi hjälper företag, organisationer och arbetsgemenskaper nå bättre resultat och konkurrensförmåga och främja arbetshälsan hos personalen med hjälp av lösningar inom kontinuerligt lärande. Vi planerar och producerar tjänster för kontinuerligt lärande och förenar aktuella forskningsdata med det praktiska arbetslivet.

Våra utbildare är vanligtvis våra egna experter, som har full koll på ämnesinnehållen inom den egna branschen. Flera av dem behöver dock utveckla sina färdigheter som utbildare. För detta har vi sökt stöd hos Helsingfors universitet.

Innovation Services (HIS) fungerar som kommersialiseringsarm för immateriella rättigheter som ägs av Helsingfors universitet. Därför bedriver Helsinki Innovation Services aktiv kommersialisering av resultat från banbrytande forskning genom att bl.a. grunda nystartsföretag samt kommersialisera affärsidéer och nya, proprietära teknologier via licensiering och försäljning.  

HIS kommer att stödja dig med:   

  • Insyn i tillgänglig, universitetsägd immateriell egendom 
  • Insyn i ny teknik och kommersialiseringsprojekt mogna nog för bolagisering och för att etablera investerarrelationer 
  • Licens- och förvärvsförhandlingar angående universitetsägd immateriell egendom 
  • Laguppbyggnad i nystartsföretag genom att ansluta kunniga personer på ledningsnivå med enastående kommercialiseringsmöjligheter 

Om ni är en industriell partner som vill licensiera eller förvärva innovativ vetenskapsbaserad teknik, eller om ni är en investerare som söker nya investeringar, då är HIS er främsta kontaktperson vid Helsingfors universitet.

Om ni är en skicklig, entreprenörsinriktad person som vill gå med i ett nytt vetenskapsbaserat företag, då kan HIS ansluta er till aktiva innovationsprojekt. 

Därutöver, studenterna deltar gärna i projektkurser, hackathons och olika utmaningar, där man letar efter lösningar tillsammans med företag.

Om du söker nya och fördomsfria tankar, läs mer om Helsinki Think Companys verksamhet.