Innovationer och företagande

Vi förenar forskare, lärare, företag och studenter för att påverka – för världen

Vår styrka är vår fascinerande spetsforskning, undervisning av världsklass och de möjligheter dessa erbjuder för innovation, utveckling och samarbete! Hos oss kan du utveckla dina företagarfärdigheter och företagsidéer med låg tröskel. Med vårt stöd kan du kommersialisera forskningsbaserade innovationer och få ut dem till nytta för samhället.  Vi hjälper företag att lyckas – universitetet har fler än 40 000 nyfikna experter och studenter, vilket utgör en solid grund för företagssamarbete.

Förstärker inflytandet
Gå med i innovationsverksamheten på våra campus

På universitetets campus bygger vi upp innovationsplattformar utifrån campusets respektive forskningsområden. Innovationsplattformar är platser där mångvetenskaplig spetsforskning, idérika studenter och tillväxtorienterade företag möts.

På Campus Vik fokuserar vi på lösningar inom livsvetenskaper, livsmedelsproduktion och hållbar utveckling, medan Campus Gumtäkt har naturvetenskaper, hållbarhet och artificiell intelligens som sina främsta styrkor. På Campus Mejlans är innovationer inom medicin, psykologi och odontologi centrala, och på Centrumcampus uppstår nya initiativ som anknyter till samhälle och mänsklighet.

Evenemang
Aktuellt