Skapa nätverk och utveckla tillsammans

Välkommen att utveckla samarbetet tillsammans med universitetet, forskarna och studenterna. Delta i evenemangen, skapa nätverk och för fram dina idéer för vidareutveckling tillsammans med andra. Via universitetets enhet för samhällsrelationer kommer du i kontakt med de rätta samarbetspartnerna och enheten hjälper dig också att starta processen. Våra tjänster riktar sig till företag, medborgarorganisationer, offentliga organisationer, stiftelser och andra intresserade samfund.

Samarbetet med universitetet ger partnerna möjligheter att medverka på ett ansvarsfullt sätt till lösningar på samhällets stora utmaningar. Exempel på påverkningsmöjligheter är samarbete inom ramen för vetenskapstävlingen Helsinki Challenge och inrättande av professurer inom nya områden.