För företag och organisationer

Helsingfors universitet vill att forskningskunskap och universitetets kompetens ska kunna utnyttjas i samhället på bästa möjliga sätt – lösningar på de globala utmaningarna skapas i samarbete. Vi provar nya samarbetsformer och är med i nya initiativ. Målet är att partnerskapssamarbetet också ska främja konkurrenskraften och välfärden i Finland. Tjänsterna skräddarsys enligt behov.