Vintergröna växter i Pinkka

Naturhistoriska centralmuséet upprätthåller den virtuella artkännedomsundervisningsmiljön Pinkka.

Naturhistoriska centralmuséet upprätthåller den virtuella artkännedomsundervisningsmiljön Pinkka, där det finns helheter som presenterar vintergröna växter:

Vintergröna naturligt förekommande växter presenterar 88 arter vars blad, antingen helt eller delvist, bibehålls gröna under vintern

Vintergröna trädgårdsväxter presenterar 31 olika, allmänt förekommande träd, buskar och örtartade prydnadsväxter.

Vintergröna växter för skolelever presenterar 24 arter och denna helhet lämpar sig väl för undervisningssyfte.

Förutom en allmän beskrivning över arten, finns det en kort beskrivning om artens övervintring. I helheten för skolelever fokuserar texten på övervintringen. Bilderna som presenterar de olika arterna är huvudsakligen tagna sommartid, men helheterna kompletteras senare med vintertida bilder.