Städsegröna växter

Städsegröna växter (= ständigt gröna växter) är växtarter som bibehåller sina gröna blad i flera års tid.

Som exempel kan nämnas granbarren, som i södra Finland kvarstår i 5-7 års tid, och tallbarren i 3-4 års tid. I Lappland kan båda trädens barr förbli funktionsdugliga i ännu fler år. Förutom barrträd har flera ris långlivade blad; till exempel lingonets och kråkbärets blad kvarstår och utför fotosyntes i 3-4 års tid.

De städsegröna växterna drar nytta av att bibehålla sina blad i flera år speciellt i en näringsfattig omgivning. Jämfört med lövfällande växter är de städsegröna växternas blad ofta relativt stadiga till sin struktur: bladen är tjocka, de innehåller mycket stödjevävnad och på ytan av bladen finns ett tjockt vaxlager som förhindrar avdunstning av vatten. Det går åt mycket av växtens resurser (fotosyntesprodukter och mineralämnen) för att producera dylika blad, men till exempel i en kvävefattig omgivning kompenseras resursåtgången av bladens långa livslängd.

De städsegröna växterna drar också nytta av att bladen är gröna året om, eftersom detta möjliggör vintertida fotosyntes under perioder då förhållandena för fotosyntes är gynnsamma. Vinterförhållanden med milda vintrar är typiska till exempel på områden med maritimt klimat. De flesta städsegröna växter förmår fotosyntetisera under milda perioder på vintern. Nya forskningsrön visar att fotosyntesen kan fortskrida också under det skyddande snötäcket, om det finns tillräckligt av ljus för att driva fotosyntesen. Till exempel lingonet bibehåller sin fotosynteskapacitet under hela året.

De städsegröna växterna kan dra nytta av tillväxtperioden effektivare än de lövfällande växterna, eftersom de lövfällande växterna årligen producerar nya blad innan fotosyntesen kan fortskrida på maximal nivå. Vintergröna blad är en mycket viktig fördel för de städsegröna växterna speciellt på arktiska områden där tillväxtperioden är mycket kort.

LITTERATUR

Aerts R. 1995. The advantages of being evergreen. Trends in Ecology and Evolution 10: 402-407.

Chabot B.F. & Hicks D.J. 1982. The ecology of leaf life spans. –Annual Review of Ecology and Systematics 13: 229-259.

Lundell, R. Saarinen, T., Åström, H. & Hänninen, H.2008. The boreal dwarf shrub Vaccinium vitis-idaea retains its capacity for photosynthesis throughout winter. – Botany 86: 491-500.

Saarinen, T., Lundell, R. & Hänninen, H. 2011. Recovery of photosynthetic capacity in Vaccinium vitis-idaea during mild spells in winter –Plant Ecology 212: 1429–1440.

Saarinen, T., Rasmus, S., Lundell, R., Kauppinen, O.-K. & Hänninen, H. 2016. Photosynthetic and phenological responses of dwarf shrubs to the depth and properties of snow. –Oikos 125: 364–373.