Studentberättelser

Emma är första årets student vid Helsingfors universitets klasslärarutbildning

Emma hade redan under en längre tid vetat att hon vill bli lärare. Hon sökte in två gånger till Helsingfors universitets finskspråkiga lärarutbildning, men kom inte in på grund av den hårda konkurrensen. När Emma hörde om den svenskspråkiga lärarutbildningen som skulle börja följande höst, valde hon att söka in, eftersom hon har svenska som modersmål. Och som ordspråket lyder – tredje gången gillt, Emma kom in till den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitetet.

– Jag är glad över att studera vid Helsingfors universitet! Universitet är det bästa i Finland och dessutom högt rankat internationellt.

Den svenskspråkiga lärarutbildningen drog igång hösten 2016 för första gången och utbildningen har sammanlagt 37 studenter. Sammanhållningen bland de svenskspråkiga studenterna har varit bra och de har motiverat och stöttat varandra i studierna. Emma är också glad för den goda stämningen mellan de svensk- och finskspråkiga studenterna. Hon tror på att det är viktigt med det tvåspråkiga med tanke på framtiden.

– Vi kommer ju att vara kolleger!

Före klasslärarstudierna hade Emma arbetat som skolgångsbiträde i två år.

– Jag vill arbeta med någonting som är viktigt för mig och för andra. Jag vill vara med och bygga upp ett bättre samhälle! Genom läraryrket tror jag att jag kan bidra till ett bättre samhälle.

Det svåraste för Emma var att komma igång med en studierna, men nu när hon har vant sig vid dem har det gått bra och studierna har varit tillräckligt utmanande.

– Jag är överraskad hur bra jag har klarat mig!

Emma tycker att det bästa med studierna har varit att träffa nya människor och prata om intressanta akademiska frågor med dem.

Pedagogiska fakulteten erbjuder också många möjligheter att nätverka utanför studierna, exempelvis genom studentföreningarna. Om Emma skulle ge ett råd åt nya studenter skulle det vara att vara aktiv i dem.

Jesse är andra årets studerande vid studieinriktningen för barnträdgårdslärare (på finska)

Jesse studerade tidigare kulturhistoria vid Turku universitet, men under första studieåret började han på nytt fundera på sitt studieval. Då han ville arbeta med något praktiskt och människonära, kom han att tänka på en karriär som barnträdgårdslärare eller klasslärare. Jesse bodde då i våningen ovanför ett daghem, vilket hjälpte honom att fatta sitt beslut. Att följa med daghemmets vardag var så intressant, att en karriär som barnträdgårdslärare drog det längsta strået.

Jesse har länge arbetat mycket med barn och tycker att det är både givande och värdefullt.

– Småbarnspedagogikens kvalitet har en väldigt stor inverkan på barnets framtid.

Jesse hade hört mycket positivt om Helsingfors och pedagogiska fakulteten av sina vänner. Vännerna hade berömt studiefaciliteterna, gemenskapen och undervisningen. Efter två års studier kan Jesse fortfarande starkt hålla med sina vänner.

Det bästa i studierna har å ena sidan varit trevliga och motiverade studiekompisar, å andra sidan bra och inspirerande lärare. I studierna kombineras färdighets- och konstämnen med praktisk övning och viktig teori.

– Arbetspraktikperioderna har bara förstärkt tanken om att jag nu verkligen har hittat min egen bransch.

Det svåraste för Jesse var att i början hitta de bästa studiemetoderna för just honom.

– Men när jag väl kom på vad som fungerar för mig, lärde jag mig det snabbt!

De aktiva ämnesföreningarna arrangerar massor av program och Jesse rekommenderar varmt till exempel SOOL:s vinterdagar. Han rekommenderar alla nya studerande att gå med i föreningslivet genast i början av studierna.

– Gänget studiekompisar är det som hjälper en igenom studierna och stöttar en då det känns tungt. Samma gäng finns också som stöd senare i arbetslivet. Här är det skönt att vara en del av gänget!

Sanni är andra årets studerande i allmän och vuxenpedagogik (på finska)

Som yngre ville Sanni länge bli klasslärare, men under mellanåret ändrade hennes planer. Till sin överraskning intresserade hon sig alltmer för allmän och vuxenpedagogik. Sanni brinner för uppfostran och utbildning, och allmän och vuxenpedagogiken erbjuder många möjligheter inom branschen.

Sanni har varit överraskad över hur brett fältet för allmän och vuxenpedagogik som en vetenskap är. Det första studieåret beskriver Sanni med termen "mind blowing". Mångsidigheten är enligt Sanni den allra bästa sidan av studierna.

Det svåraste i Sannis studier har varit tidsplaneringen. Speciellt föreningsverksamheten tar upp mycket av hennes tid. Ändå rekommenderar hon varmt åt alla att gå med i föreningsverksamheten. Själv har Sanni i föreningarna lärt känna massor av nya människor.

– Studentgemenskapen vid pedagogiska fakulteten är öppen och varm. Speciellt studenterna i min egen årskurs har haft en tät gemenskap och varit härliga!

Då hon blir tillfrågad, har Sanni svårt att komma på ett enskilt bästa minne av studietiden. Många olika evenemang från gulisåret har ändå fastnat i minnet.

– Hela studietiden är livets bästa tid!

Sanni är övertygad om att hon under sin studietid har lärt sig många olika slags färdigheter som kommer att vara till nytta i arbetslivet. Också fakultetens ämnesföreningar arrangerar diverse utbildningar där man kan lära sig olika praktiska färdigheter.

Det bästa rådet som Sanni tycker att man kan ge en ny studerande är att vara aktiv i studielivet och gå med i föreningsverksamheten. Under studietiden kan man också gå med i internationell verksamhet, såsom tutorering av internationella studerande. Sanni uppmuntrar varmt till att gå med i allt som känns intressant.