Internationella besök

Många internationella gäster besöker fakulteten för att bekanta sig med t.ex. Finsk utbildning och lärarutbildning. Forskargrupper är också värd för besökande forskare.
Internationella besökare

Internationella besök

Finsk utbildning och lärarutbildning är av intresse för olika parter runt om i världen.Pedagogiska fakulteten har länge varit en mycket populär destination. Internationella besök samordnas och organiseras i både fakulteten och övningsskolorna.

Mer information: edu-international@helsinki.fi

Besökande forskare

Förutom besökare har fakulteten också internationella gästforskare under perioder av varierande längd. För att bli gästforskare vid fakulteten måste en person i fakultetens forskargrupper hitta relaterat till sitt eget forskningsområde och genom dessa hitta en potentiell värd till vilken ett förslag om ett besök kommer att skickas.