Besökare

Välkommen att lära dig om det finländska skolsystemet och lärarutbildningen vid Helsingfors universitets övningsskolor.

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är indelad i två avdelningar: avdelningen för pedagogik och övningsskolorna.

Normallyceum i Helsingfors och Viks övningsskola är Helsingfors universitets övningsskolor. I skolorna finns cirka 500 gymnasiestuderande och cirka 700 elever i årskurserna 7–9, 130 lärare och 340 lärarpraktikanter.  Dessutom har Viks övningsskola årskurserna 1–6 med 400 elever, 19 klasslärare, 6–8 ämneslärare och 150 lärarpraktikanter. Sammanlagt utbildar övningsskolorna årligen cirka 500 framtidens lärare.

Alla lärare i skolan är förutom elevernas och studerandenas lärare också lärarutbildare vid Helsingfors universitet. En viktig del av skolornas och därmed också i lärarnas grundläggande uppgift är att forska och delta i försöks- och utvecklingsarbete. Det är naturligt att många av lärarna också har skrivit läroböcker och utvecklat undervisningsmaterial.

Besök till övningsskolor