Partnerskap och nätverk

Pedagogiska fakulteten är aktivt involverad i många av Helsingfors universitets strategiska partnerskap och nätverk. Fakulteten spelar en särskilt viktig roll för att koordinera det globala innovationsnätverket för lärande och undervisning (GINTL).
GINTL och andra nätverk

Information om nätverk hittas på GINTL webbplats.

Helsingfors universitets partneskap och nätverk