Partnerskap och nätverk
Pedagogiska fakulteten är aktivt involverad i många av Helsingfors universitets strategiska partnerskap och nätverk. Fakulteten spelar en särskilt viktig roll för att koordinera det globala innovationsnätverket för lärande och undervisning (GINTL).
GINTL och andra nätverk

Information om projekt som involverar pedagogiska fakulteten finns på engelska på universitetets Global Impact-webbplats.