Eduvisit i Viks övningsskola

Vi ordnar besök för dem som intresserar sig för skola och utbildning.

Här är ett exempel på besökets innehåll

9:15 Välkommen

9:30 Presentation av skolan

10.00 Modul (temat väljs enligt gruppens intressen)

11:15 Observation av lektioner, rundtur i skolbyggnaden

12:30 Lunch

13:00 Slutdiskussion

Till exempel följande teman finns i vår färdiga modulbank: läroplan, bedömning, lärarutbildning, specialundervisning För en extra avgift kan besöket innehålla en ytterligare modul. Under undervisningspraktik är det möjligt att observera praktikanternas lektioner.

Även besök på flera dagar är möjliga. Vi skräddarsyr innehållet i enlighet med gruppens önskemål. När det gäller besök på flera dagar kontakta direkt vår koordinator för internationella ärenden Erja Schunk, erja.schunk@helsinki.fi, +358 50 317 66 64.

 

Eduvisit-kontaktblankett (dagsbesök)