Utvecklingsprojekt inom utbildningen
Fakulteten har internationella projekt både i Europa och runt om i världen. Projekten utvecklar utbildning både hemma och utomlands, stödjer innovation och skapar nya mobilitetspartnerskap. Projekt genererar ofta också nya idéer för forskning.
Utvecklingssamarbete

Information på engelska.

 

Erasmus+ -projekt vid

Fakultetsmedlemmar samarbetar internationellt i många Erasmus+-finansierade projekt