Internationellt samarbete

Pedagogiska fakulteten deltar aktivt i internationella aktiviteter. Internationellt intresse, särskilt för det finska utbildningssystemet, utvecklingen av skolor och lärarutbildningen, har lagt grunden för lanseringen av flera samarbetsprojekt och ökat efterfrågan på fakultetsexperter runt om i världen.